Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška

Video

Proč jít k nám?

 • Vyučujeme nejžádanější studijní i učební obory v Podorlickém regionu.
 • Škola je dlouholetým nositelem kvality ISO 9001
 • Kvalifikovaný tým učitelů a mistrů odborné výchovy
 • Moderně vybavené učebny, laboratoře, dílenský strojní park
 • Vlastní svářečská škola
 • Studenti neplatí školné, ale naopak získávají mnohem více výhod oproti ostatním středním školám
 • Škola je nestátní nezisková organizace
 • Tradice výuky od roku 1950. Od roku 2006 je zřizovatelem školy Podorlické sdružení zaměstnavatelů, což je zárukou kvalitního sepětí školy s výrobními organizacemi
 • Veškeré pozemky, budovy a zařízení jsou ve vlastnictví školy. V roce 2010 byl proveden převod majetku z Královéhradeckého kraje do vlastnictví školy
 • Škola se specializuje pouze na výuku technických oborů z oblasti strojírenství a informačních technologií. Není slepencem mnoha desítek dalších odlišných oborů např. z oblasti gastronomie, aj.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.sspvc.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/sspvc/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=ZfTkIiAr5w4
Zaměření školy: Střední odborná škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na počítačovou grafiku, audio-video tvorbu a produkční tisk

Podrobné informace o škole

Vize a strategie školy

V rámci svých záměrů a aktivit zkvalitňuje svoji činnost tím, že trvale bude uspokojovat specifikované požadavky pro výchovu žáků a činností s tím souvisících, vybudováním a udržováním řízení managementu školy podle normy ČSN EN ISO 9001.

Vedení školy proto stanovilo následující klíčové priority a tuto politiku pro trvale udržitelný rozvoj školy v teoretickém a praktickém vyučování i další výchově žáků:

 • Aktivní respektování stanovených priorit všemi zaměstnanci školy
 • Trvalé zvyšování kvalifikace a personální rozvoj zaměstnanců
 • Kvalita poskytovaného vzdělávání musí být jako nástroj k získání očekávaných intelektuálních a manuálních  dovedností žáků
 • Pravidelné stanovování a hodnocení cílů a cílových hodnot
 • Neustálé zlepšování pracovních podmínek zaměstnanců
 • Pravidelné hodnocení, přezkoumávání a trvalé zlepšování procesů
 • Zabezpečování kvality nesmí být na úkor bezpečnosti a ochrany zdraví.
 • Kvalita vzdělávání musí spoluvytvářet dobré jméno školy.
 • Soustavně úspěšně obhajovat získaný mezinárodní certifikát o kvalitě vzdělávání a výchově při přípravě na povolání v technických studijních a učebních oborech ČSN EN ISO 9001:2009.

Diskuze