preview

Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787

  • Pospíšilova 787/11, 500 03 Hradec Králové

Popis

Do dnešních dnů prošla škola několika úpravami, byla vyměněna okna, provedeno zateplení budovy a vylepšen její interiér, tento trend pokračuje i v současnosti. V posledních letech se vytvořila stabilní skladba čtyřletých maturitních studijních oborů, čímž se podařilo pokrýt celou šíři potřeb stavebnictví.

Naši žáci se každoročně zapojují se do středoškolské odborné činnosti, kde se svými návrhy obsazují přední místa. Jsou neméně úspěšní i v dalších odborných soutěžích, jako je Navrhni dům z KB-BLOKU, Pracujeme s ArchiCadem, Soutěž o nejlepší projekt, Stavby z vlnité lepenky a podobně. Tradiční je též účast našich týmů v nejrůznějších sportovních utkáních, např. v kopané, halové kopané, florbalu, volejbalu, futsalu, raftovém závodě, ale i v šachových turnajích a dalších soutěžích. Žáci úspěšně reprezentují školu v jazykových olympiádách a konverzačních soutěžích i v matematických soutěžích. K pravidelným mimoškolním aktivitám na naší škole patří filmový kroužek, sportovní kroužek a kroužek architektury.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Střední průmyslová škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

36-47-M/01 Stavebnictví

78-42-M/01 Technické lyceum

36-45-M/01 Technická zařízení budov

  • Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787
  • Pospíšilova 787/11, 500 03 Hradec Králové

Diskuze