preview

Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace

  • Hostovského 910, 54931 Hronov
  • Tel.: 491485048

Ohodnoťte školu

Pro hodnocení naskenuj QR kód

Popis

Škola nabízí vzdělávání ve dvou oborech průmyslové školy a ve čtyřech tříletých učebních oborech. Ve všech případech se jedná o velice žádané obory na trhu práce - absolventi nemají velký problém nalézt uplatnění. Škola úzce spolupracuje s nejvýznamnějšími podniky v regionu, kteří školu nejen podporují, ale současně jsou hlavními zaměstnavateli úspěšných absolventů. 

Škola je držitelem titulu DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI 2014  jako škola s kvalitní přípravou na zaměstnání.

 

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Střední průmyslová škola, Střední odborné učiliště
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 165
Počet přihlášených: 174
Počet zapsaných: 117
Počet studentů: 295

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Nabídka oborů pro rok 2015 / 2016

Mechanik opravář motorových vozidel Prezenční studium Automechanik
Nástrojař Prezenční studium
Elektrikář Prezenční studium Elektromechanik
Výrobce textilií Prezenční studium Ve spolupráci s VEBA Broumov
Strojírenství Prezenční studium CNC technika a robotika ve výrobních procesech
Elektrotechnika Prezenční studium Počítačoví řídicí systémy

Přijímací řízení

Uchazeči o čtyřleté studium absolvují povinné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka. Letos v rámci pilotního ověřování MŠMT prostřednictvím centrálně zadaných testů. Dalším kritériem jsou výsledky ve druhém pololetí osmé třídy a prvního pololetí deváté třídy ZŠ, známky z chování a výsledky ze soutěží na ZŠ.

Uchazeči o tříleté studium povinné přijímací zkoušky nemají. Kritériem pro přijetí jsou výsledky ve druhém pololetí osmé třídy a prvního pololetí deváté třídy ZŠ, známky z chování a výsledky ze soutěží na ZŠ.

  • Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace
  • Hostovského 910, 54931 Hronov
  • tel.: 491485048

Diskuze