preview

Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace

  • Hostovského 910, 54931 Hronov
  • Tel.: 491485048

Popis

Škola nabízí vzdělávání ve dvou oborech průmyslové školy a ve čtyřech tříletých učebních oborech. Ve všech případech se jedná o velice žádané obory na trhu práce - absolventi nemají velký problém nalézt uplatnění. Škola úzce spolupracuje s nejvýznamnějšími podniky v regionu, kteří školu nejen podporují, ale současně jsou hlavními zaměstnavateli úspěšných absolventů. 

Škola je držitelem titulu DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI 2014  jako škola s kvalitní přípravou na zaměstnání.

 

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Střední průmyslová škola, Střední odborné učiliště
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 165
Počet přihlášených: 174
Počet zapsaných: 117
Počet studentů: 295

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Nabídka oborů pro rok 2015 / 2016

Mechanik opravář motorových vozidel Prezenční studium Automechanik
Nástrojař Prezenční studium
Elektrikář Prezenční studium Elektromechanik
Výrobce textilií Prezenční studium Ve spolupráci s VEBA Broumov
Strojírenství Prezenční studium CNC technika a robotika ve výrobních procesech
Elektrotechnika Prezenční studium Počítačoví řídicí systémy

Přijímací řízení

Uchazeči o čtyřleté studium absolvují povinné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka. Letos v rámci pilotního ověřování MŠMT prostřednictvím centrálně zadaných testů. Dalším kritériem jsou výsledky ve druhém pololetí osmé třídy a prvního pololetí deváté třídy ZŠ, známky z chování a výsledky ze soutěží na ZŠ.

Uchazeči o tříleté studium povinné přijímací zkoušky nemají. Kritériem pro přijetí jsou výsledky ve druhém pololetí osmé třídy a prvního pololetí deváté třídy ZŠ, známky z chování a výsledky ze soutěží na ZŠ.

Podrobné informace o škole

Škola je díky aktivitě zaměstnanců a prostředků z grantů EU neustále modernizována. Zaměření oborů je přizpůsobováno potřebám zaměstnavatelů v regionu, díky tomu je o absolventy v poslední době vzrůstající zájem. Ve spolupráci s firmami se rozjíždí pobídkové a motivační aktivity s cílem maximálně kvalitně připravit žáky pro budoucí povolání. Jen kvalitně připravení absolventi se mohou ucházet o náročné a dobře placené povolání. Přijďte se k nám podívat.

Dny otevřených dveří jsou: čtvrtek 6.11.2014 od 14.30 do 16.30 hod., čtvrtek 20.11.2014 od 14.30 do 16.30 hod., sobota 6.12.2014 od 9.00 do 12.00 hod

Škola je plně bezbarierová, obory průmyslové školy jsou vhodné i pro vozíčkáře.

www.spshronov.cz

www.facebook.com/SPSHRONOV

  • Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace
  • Hostovského 910, 54931 Hronov
  • tel.: 491485048

Diskuze