preview

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, Čs. odboje 670

  • Čs. odboje 670, 518 01 Dobruška

Popis

Rychlý rozvoj elektrotechnických oborů si vyžádal provést zásadní změny oborové vzdělávací nabídky směrem k zaměření na Informační technologie.
Dnes škola nabízí uchazečům dva základní obory: ELEKTROTECHNIKA ve dvou modifikacích se specializací od 3. ročníku a INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ve dvou školních vzdělávacích programech. Výuka probíhá v moderně vybavených učebnách a laboratořích a žáci jsou vedeni zkušenými pedagogy.
Tradiční obor ELEKTROTECHNIKA je na naší škole, kromě obecného elektrotechnického základu, zaměřen na současné trendy v oblasti měřicí i řídicí techniky a průmyslové automatizace, moderní prvky elektroinstalací, elektronické, automatizované a informační systémy i jejich programové vybavení a využití informačních technologií v technické praxi. Sleduje změny v tomto perspektivním, dynamicky se rozvíjejícím oboru a reaguje na potřeby partnerů školy z technické praxe. Vzhledem ke vzrůstajícímu zájmu uchazečů o studium tohoto oboru a poptávce zaměstnavatelů po jeho absolventech škola nabízí otevření dvou tříd v prvním ročníku tohoto oboru, tedy jedné třídy od každého zaměření.
Počínaje školním rokem 2007/2008 byla zahájena výuka oboru INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na Aplikace počítačů a správu sítí a Aplikační software a multimédia, které je vhodné i pro dívky. S ohledem na značný zájem o studium tohoto oboru i poptávku firem po odbornících v oblasti informačních technologií počítáme s tím, že budeme otevírat vždy dvě třídy v prvním ročníku, tedy jednu třídu od každého zaměření. Absolventi dokáží samostatně pracovat v oblasti informačních technologií a počítačových sítí podniku nebo firmy, umí spravovat běžně používané softwarové produkty včetně grafických, ekonomických a elektronické komunikace. Mají znalosti pro počítačové zpracování obrazu a zvuku, tvorbu webových stránek a práci s databázemi a grafikou.
Učební plány všech oborů obsahují rozšířenou výuku cizích jazyků a žáci mohou získat mezinárodně uznávaný certifikát CISCO z oblasti počítačových sítí. Pozornost je věnována mezinárodní spolupráci se školami ve státech EU. Absolventi obdrží s maturitním vysvědčením také Europass, který jim otvírá dveře pro práci a studium v zahraničí.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Střední průmyslová škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Aplikace počítačů a správa sítí

Digitální grafická tvorba

Elektronické a počítačové systémy

Počítačové řídicí systémy a elektrotechnika

  • Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, Čs. odboje 670
  • Čs. odboje 670, 518 01 Dobruška

Diskuze