preview

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320

Video

Střední průmyslová škola elektrotechnická, V Úžlabině, Praha 10 je státní odborná škola s tradicí ve vzdělávání v oblasti elektrotechniky a informačních technologií. Je fakultní školou FEL a FBMI ČVUT v Praze. Čtyřleté denní studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Škola je CISCO ACADEMY a testovacím střediskem ECDL. Jsme jednou ze čtyř středních škol v ČR, která splnila podmínky pro testování v rámci programu ECDL Advanced.

Škola se zapojila do mezinárodní projektové spolupráce eTwinning.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: www.uzlabina.cz
Facebook: www.facebook.com/uzlabina
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=1VF-6hgTH_I
Zaměření školy: Střední průmyslová škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet přijímaných do prvního ročníku: 120
Počet studentů: 481

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Dny otevřených dveří

 • středa 10. 11. 2021 (15:00–17:00)
 • sobota 4. 12. 2021 (9:00–14:00)
 • čtvrtek 6. 1. 2022 (15:00–18:00)
 • úterý 8. 2. 2022 (15:00–18:00)

Podrobné informace o škole

Výuka probíhá v jedné budově, při výuce cvičení se třídy dělí na poloviny či na třetiny.

Škola nabízí dva studijní obory:

Elektrotechnika (ŠVP: Aplikovaná elektronika)

specializace od 3. ročníku:

 1. řídicí systémy
 2. inteligentní budovy

Informační technologie (ŠVP: Informační technologie)

specializace od 3. ročníku:

 • programování
 • tvorba webových aplikací
 • herní grafika
 • kybernetická bezpečnost

Škola je na velmi dobré úrovni vybavena nejmodernější didaktickou technikou, jako jsou dataprojektory, interaktivní tabule či vizualizéry, v počítačových učebnách se pak pravidelně obměňuje hardware i programové vybavení tak, aby odpovídalo současnému vývoji v oblasti informačních technologií.

Celá škola je pokryta bezdrátovou sítí s možností připojení k Internetu.

Postupně se daří kompletně rekonstruovat jak počítačové učebny, tak učebny odborných předmětů či předmětů všeobecně vzdělávacích. Nově je otevřena odborná učebna pro výuku elektrotechnických měření a elektroniky. Svoji nezastupitelnou roli hraje i školní knihovna vybavená odbornou literaturou i beletrií, kde navíc mají studenti možnost pracovat na počítačích připojených k internetu.

Ve 2. a 3. ročníku studenti absolvují 14denní odbornou praxi. V průběhu studia se konají různé odborné exkurze, přednášky, zahraniční zájezdy, kulturní a sportovní dny apod. Třetím rokem umožňuje škola vybraným žákům absolvovat zahraniční odborné praxe.

Studenti se účastní i řady soutěží a prezentací, např. SOČ, matematické či fyzikální olympiády nebo StreTech na ČVUT v Praze.

V rámci mimoškolních aktivit studenti navštěvují sportovní, zájmové či odborné kroužky, na škole působí Klub mladého diváka. Studenti mají svůj studentský parlament.

Tradici má i fotografická soutěž i účast na různých humanitárních akcích.

Studenti školy mohou získat certifikát ECDL, certifikáty IT Essentials a CCNA R&S, vyhlášku 50/78 Sb. (pouze studenti oboru Elektrotechnika), zdarma studentské licence SW v rámci Autodesk Academia Program a Microsoft 365.

Studenti se mohou zapojit do různých akcí, jako jsou adaptační program, fotosoutěž, poznávací zájezdy, odborné exkurze, kulturní a sportovní akce atd.

Každoročně pořádáme maturitní a imatrikulační ples.

 • Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320
 • V Úžlabině 320, 100 00 Praha
 • tel.: 274 016 211
 • e-mail: info@uzlabina.cz
 • www.uzlabina.cz

Diskuze