preview

Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace

  • Havlíčkova 426, 47001 Česká Lípa
  • Tel.: 487833123

Popis

Střední průmyslová škola byla založena 1. září 1952 v budově, kde dříve sídlila dívčí měšťanská škola. Od svého založení patří k tradičním odborným školám v regionu nabízející technické vzdělání.

Od 1. 1. 2010 byla v rámci optimalizace škol sloučena s domovem mládeže. Nově tak nabízí od roku 2010 ubytování v domově mládeže a stravování pro žáky všech škol. V současné době tedy vykonává činnost střední školy, domova mládeže a školní jídelny.

Škola je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Liberecký kraj. Nabízí čtyřleté maturitní obory. Aktuálně obory Elektrotechnika (zaměření Mechatronika), Strojírenství a Informační technologie.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Střední průmyslová škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Strojírenství

Technické lyceum

Informační technogole

Podrobné informace o škole

Moderní prostory pro výuku

Během posledních deseti let prošla škola významnou proměnou. Díky řadě evropských projektů získala finanční prostředky na jejich realizaci, prostřednictvím kterých se podařilo zrekonstruovat řadu učeben, pořídit nové vybavení, technologie a získat nové zkušenosti.

V současné době škola disponuje mimo kmenových učeben vybavenými projektory a IT technickou také zmodernizovanými PC učebnami a odbornými učebnami, novými laboratořemi kontroly a měření, učebnou CNC, laboratoří automatizace a elektrotechniky, fyziky, laboratoří Rapid prototyping, laboratoří mikroprocesorů, laboratoří počítačových sítí, strojními dílnami, tělocvičnou a moderně vybavenou posilovnou.

Studium na škole

Ve všech oborech je možné v rámci studia získat prospěchové stipendium.

Studium na škole je bezplatné včetně konzultací. Žáci si hradí pouze učebnice a základní pomůcky. Stravování a ubytování je možné v domově mládeže a jídelně, která patří škole.

Na začátku 1. ročníku se noví žáci seznamují na třídenním adaptačním kurzu. Svá přátelství a třídní vztahy prohlubují ve 2. ročníku na lyžařském kurzu a ve 3. ročníku na kurzu turistickém.

V průběhu celého studia všichni žáci absolvují celou řadu exkurzí a tematických zájezdů (např. exkurze do firem Škoda Auto Mladá Boleslav, TOS Varnsdorf, Elektrárna Mělník, aj.) a zahraničních tematických zájezdů do Velké Británie, Německa a Rakouska, aj.

Od školního roku 2015/2016 byl zaveden nový model praxí ve firmách. Žáci 3. ročníku v rámci samostatného předmětu praxe absolvují po celý rok 1 den v týdnu odbornou praxi ve firemních provozech našich partnerůDíky kontaktu s firemní realitou zvyšují žáci nejenom svoji odbornost ale také uplatnitelnost na trhu práce.

Své znalosti mohou žáci prověřit účastí na školních, regionálních i celostátních soutěžích v matematice, českém jazyce, cizím jazyce, konstruování na počítači, programování, středoškolské odborné činnosti, florbale, volejbale, fotbale a dalších.

Uplatnění absolventů

Absolventi si v 75 % podávají přihlášky k dalšímu studiu na VŠ a VOŠ. V případě, že se rozhodnou v dalším studiu nepokračovat, mají díky technickému odbornému vzdělání vysoké uplatnění na trhu práce.

Absolventi technických oborů SPŠ patří dlouhodobě k nejčastěji přijímaným zaměstnancům v řadě společností na Českolipsku. K úspěšnému uplatnění absolventů přispívá kromě technického vzdělání také aktivní spolupráce s řadou zaměstnavatelů v okrese Česká Lípa. Střední průmyslová škola získala v roce 2015 ocenění za 2. místo jakožto „Škola doporučená zaměstnavateli 2015“ a v roce 2016 obhájila 1. místo jakožto „Škola doporučená zaměstnavateli 2016“.

Střední průmyslová škola vzdělává studenty, kteří představují kvalitní, žádanou a velmi dobře uplatnitelnou  pracovní sílu.

  • Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace
  • Havlíčkova 426, 47001 Česká Lípa
  • tel.: 487833123

Diskuze