preview

Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace

Popis

Jsme

 • Škola s pětapadesátiletou tradicí
 • Jedna z nejmodernějších škol České republiky (v nové školní budově působíme od září 2011)
 • Škola doporučená zaměstnavateli v letech 2015, 2016, 2018, 2019, 2021 – anketa, v níž hodnotí budoucí zaměstnavatelé úroveň přípravy středoškoláků pro následné uplatnění
 • Střední škola roku v letech 2015, 2016 v anketě, ve které hlasují žáci škol
 • Fakultní škola Elektrotechnické fakulty ČVUT Praha – široká nabídka odborných přednášek, seminářů, fyzikálních a elektrotechnických kurzů ve spolupráci s nejstarší technickou vysokou školou v republice
 • Partnerská škola Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni – odborné konzultace, besedy, přednášky, exkurze, spolupráce při SOČ, odborných olympiádách a seminářích

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: www.spsostrov.cz
Zaměření školy: Střední průmyslová škola, Střední odborné učiliště
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 270
Počet přihlášených: 365
Počet zapsaných: 200
Počet studentů: 600

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

39-41-L/01 AUTOTRONIK

23-68-H/01 MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL

23-52-H/01 NÁSTROJAŘ

Přijímací řízení

Přijímací řízení se koná do maturitních oborů formou PILOT přijímacího řízení - CERMAT

Podrobné informace o škole

Nabízíme

 • prospěchová stipendia pro žáky s výborným prospěchem
 • návštěvy vysokých škol, odborné přednášky pro žáky
 • základ pro studium na vysokých nebo vyšších odborných školách technického či jiného zaměření
 • možnost zapojení se do mimoškolních aktivit (kroužky fyzikální, robotický, elektrotechnický, sportovní)
 • účast na středoškolských soutěžích v jazycích, výpočetní technice, matematice, odborných předmětech, soutěžích mladých automechaniků
 • zapojení do projektů Středoškolské odborné činnosti
 • zdarma řidičské oprávnění na osobní a nákladní auta (B + C) v auto-oborech (Autotronik, Mechanik opravář motorových vozidel)
 • zapojení do sportovních soutěží
 • lyžařský a sportovně-turistický kurz
 • tématické exkurze do partnerských průmyslových podniků, na veletrhy i do průmyslových továren celé republiky (například TPCA Kolín, Škoda Auto)
 • studijní stáž pro studenty školy v mateřském závodě firmy Witte ve Velbertu
 • kvalitní výuku cizích jazyků potvrzenou výsledky v okresních kolech olympiád v cizích jazycích i v různých porovnáních s ostatními školami stejného typu
 • 14denní výměnný pobyt s německou partnerskou školou FOS Forchheim
 • každoroční výlety do německy hovořících zemí – zábavné parky, vánoční trhy, historické exkurze (Berlín, Mnichov, Vídeň)
 • návštěvy filmových a divadelních představení, výchovných koncertů, výstav a dalších kulturních aktivit
 • Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace
 • Klínovecká 1197, 36301 Ostrov
 • tel.: 353416400
 • www.spsostrov.cz

Diskuze