preview

Střední odborné učiliště, Lišov, tř. 5. května 3

Video

O naší škole

Střední odborné učiliště Lišov je státní střední odborné učiliště zajišťující výuku tříletých oborů čalouník, truhlář, stravovací, ubytovací a pečovatelské služby, prodavačské práce, potravinářská – cukrářská nebo řeznická výroba, truhlářská, čalounická a zahradnická výroba, strojírenské a zednické práce.

Odborné učiliště a Praktická škola vznikla v roce 1976 z potřeby zajistit v Jihočeském kraji profesní přípravu žáků vycházejících ze zvláštních škol.

Ve výuce se využívají speciální metody, postupy, formy a prostředky, speciální učebnice a didaktické pomůcky. Žáci, kteří nemohou denně dojíždět jsou ubytováni na internátě.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://sou-lisov.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/soulisov
Instagram: https://www.instagram.com/explore/locati…=cs
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=s6ruoW0Mrd0
Zaměření školy: Střední odborné učiliště
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem

33-59-H/01 ČALOUNÍK Prezenční studium
33-56-H/01 TRUHLÁŘ Prezenční studium

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem (posílená dotace hodin odborného výcviku)

23-51-E/01 STROJÍRENSKÉ PRÁCE Prezenční studium
33-56-E/01 TRUHLÁŘSKÁ A ČALOUNICKÁ VÝROBA Prezenční studium
33-56-E/01 TRUHLÁŘSKÁ A ČALOUNICKÁ VÝROBA Prezenční studium
75-41-E/01 PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Prezenční studium
66-51-E/01 PRODAVAČSKÉ PRÁCE Prezenční studium
29-51-E/01 POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA (řeznicko-uzenářská výroba) Prezenční studium
29-51-E/01 POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA (cukrářská výroba) Prezenční studium
65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Prezenční studium
36-67-E/01 ZEDNICKÉ PRÁCE Prezenční studium
41-52-E/02 ZAHRADNICKÁ VÝROBA Prezenční studium

Podrobné informace o škole

Všeobecné informace

Střední odborné učiliště v Lišově poskytuje střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s výučním listem pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Střední odborné učiliště nábytkářské bylo založeno v Lišově již v roce 1899 jako průmyslová škola pokračovací výnosem c. k. ministerstva a od tohoto roku se zde připravují žáci pro obor truhlář – výroba nábytku. Později byla nabídka rozšířena i na obor čalouník. Stalo se nedílnou součástí města, které má dlouholetou truhlářskou tradici, takže je v Čechách známo jako “Lišov-město nábytku”.

Odborné učiliště a Praktická škola vznikla v roce 1976 z potřeby zajistit v Jihočeském kraji profesní přípravu žáků vycházejících ze zvláštních škol. V současné době zabezpečuje profesní přípravu převážně žákům ze základních škol u kterých byly speciální vzdělávací potřeby zjištěny na základě speciálně pedagogického vyšetření v pedagogicko psychologické poradně nebo ve speciálně pedagogickém centru. Je snížen počet žáků ve třídě i ve skupině odborného výcviku. Ve výuce se využívají speciální metody, postupy, formy a prostředky, speciální učebnice a didaktické pomůcky. Žáci, kteří nemohou denně dojíždět jsou ubytováni na internátě.

Splynutím obou učilišť od 1. ledna 2006 vzniká jedno Střední odborné učiliště.

Vzniklo jako nový právnický subjekt usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje splynutím Středního odborného učiliště nábytkářského a Odborného učiliště s Praktickou školou v Lišově. Nově zřízená škola převzala všechna práva a povinnosti zrušených škol a začala stavět na jejich základech a tradicích. Kapacita školy je 550 žáků.

Současný areál školy v Lišově se nachází na dvou místech. Horní areál se skládá ze dvou budov školy, v jedné z nich je i sídlo ředitelství, vlastní kuchyně s jídelnou, sportoviště s tělocvičnou a posilovnou. Součástí dolního areálu jsou moderní objekty dílen s vlastní výdejnou stravy a ubytovací pavilon.

Diskuze