preview

Střední odborné učiliště služeb Vodňany, Zeyerovy sady 43/II

Video

Střední odborné učiliště je státní škola, zřízená městem Vodňany - neplatí se školné! Nabízíme učební obory pro žáky, kteří úspěšně ukončí 9. ročník ZŠ, pro žáky, kteří ukončí ZŠ v 7. nebo 8. ročníku a pro žáky ze zvláštních škol. Všichni studenti po úspěšném absolvování středního odborného učiliště obdrží výuční list.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: www.sousvodnany.cz
Facebook: https://www.facebook.com/SOUsVodnany/
Instagram: https://www.instagram.com/sousvodnany/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=3XXToHdW5rs
Zaměření školy: Střední odborné učiliště
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

zkrácené roční studium

Zahradník - zkrácené studium Prezenční studium
Cukrář - zkrácené studium Prezenční studium

tříleté studium

Zahradník Prezenční studium
Stravovací a ubytovací služby Prezenční studium
Strojní mechanik Prezenční studium
Cukrář Prezenční studium
Kuchař Prezenční studium
Kuchař-číšník Prezenční studium

Dny otevřených dveří

Žákům tříletých učebních oborů "Zahradník" a "Strojní mechanik" poskytujeme navíc 400 - 600 Kč měsíčně stipendijní příspěvek (Stipendijní program města Vodňany). Žákům 1. ročníků tříletých učebních oborů poskytujeme zdarma pracovní oděv a obuv. Zdarma poskytujeme svářečský kurz pro žáky učebního oboru "Strojní mechanik", zdarma barmanský kurz pro žáky učebního oboru "Kuchař-číšník"; zdarma kurz vykrajování zeleniny pro žáky nového učebního oboru "Kuchař".

Přijímací řízení

Termín odevzdání (zaslání) přihlášek ke studiu na naší škole je do 15. březnaPřihláška musí obsahovat vyplněné "Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu". Rozhodnutí ředitele školy o přijetí uchazeče se zveřejňují na www.sousvodnany.cz (pod přiděleným registračním číslem). Přijatý uchazeč následně potvrdí svůj úmysl nastoupit na naši školu odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Uchazeči, kteří přicházejí ze základních škol, si vyzvednou zápisový lístek na své základní škole, ostatní uchazeči o studium na příslušném krajském úřadu na základě žádosti.

Diskuze