preview

Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště, Český Krumlov, Tavírna 342

Popis

Charakteristika školy

Škola je příspěvkovou organizací, zřizovanou Jihočeským krajem a poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oborech: zdravotnický asistent a sociální činnost a střední vzdělání s výučním listem v oborech: kuchař-číšník, prodavač, zedník, truhlář, klempíř, malíř, tesař, pokrývač a instalatér. Nově je otevřen obor pečovatelské služby a ošetřovatel. Škola byla založena v roce 1991 jako Střední zdravotnická škola a v uplynulých letech se sloučila s moderně vybaveným Střediskem praktického vyučování v Českém Krumlově a truhlářskou dílnou ve Chvalšinách. Kromě zabezpečení odborných praxí a odborného výcviku škola pro své žáky pravidelně organizuje další vzdělávací aktivity a speciální kurzy (zahraniční exkurze, sportovní kurzy, barmanský kurz pro číšníky, kurz vyřezávání ovoce a zeleniny pro kuchaře) a krátkodobé odborné semináře a přednášky. Žáci školy se pravidelně zúčastní odborných soutěží regionálního i republikového charakteru, v nichž dosahují velmi dobrých výsledků. Škola se aktivně zapojuje do projektových činností, zejména do projektů Evropského sociálního fondu, projektů v rámci primární prevence sociálně patologických jevů, enviromentální výchovy a příhraniční spolupráce. O kvalifikované zedníky, truhláře, prodavačky a prodavače, kuchaře - číšníky a kuchařky - servírky, sociální pracovníky i zdravotní asistenty je stále velký zájem. Většina z nich pokračuje ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách, žáci učebních oborů získávají střední vzdělání s maturitní zkouškou v nástavbovém studiu

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.zdravkack.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/zdravkack/
Instagram: https://www.instagram.com/zdravkaasouck/
Zaměření školy: Střední zdravotnická škola, Střední odborné učiliště
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Studijní obory

53-41-M/03 Praktická sestra Prezenční studium
75-41-M/01 Sociální činnost Prezenční studium

Učební obory

65-51-H/01 Kuchař - číšník Prezenční studium
66-51-H/01 Prodavač Prezenční studium
33-56-H/01 Truhlář Prezenční studium
36-67-H/01 Zedník Prezenční studium
23-55-H/01 Klempíř Prezenční studium
36-64-H/01 Tesař Prezenční studium
53-41-H/01 Ošetřovatel Prezenční studium
69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér Prezenční studium
  • Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště, Český Krumlov, Tavírna 342
  • Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov
  • tel.: 383 134 801
  • e-mail: info@zdravkack.cz
  • https://www.zdravkack.cz/

Diskuze