preview

Střední odborná škola podnikatelská PROFIT, spol. s r.o.

Video

Střední odborná škola podnikatelská PROFIT, spol. s r. o., je soukromá škola rodinného typu (zařazena do sítě škol MŠMT od roku 1993), která nabízí kvalitní alternativu na trhu vzdělání především svým individuálním přístupem k žákům. 

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: www.skola-profit.cz
Facebook: https://www.facebook.com/Profit.skola
Vimeo: https://player.vimeo.com/video/336563679
Zaměření školy: Střední odborná škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet přijímaných do prvního ročníku: 48
Počet přihlášených: 88
Počet zapsaných: 44
Počet studentů: 149

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP Management obchodu a služeb

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP Management sportu

Dny otevřených dveří

Kdykoliv po předchozí telefonické domluvě.

Podrobné informace o škole

Střední odborná škola podnikatelská PROFIT, spol. s r. o., je soukromá škola rodinného typu (zařazena do sítě škol MŠMT od roku 1993), která nabízí kvalitní alternativu na trhu vzdělání především svým individuálním přístupem k žákům. Naše škola úzce spolupracuje s partnerskou školou Metropolitní univerzita Praha.

Škola hospodaří na neziskovém principu - veškeré finanční prostředky jsou využívány pro její rozvoj.

Ve vzdělávacím procesu působí profesionálové, zkušení i s prací se žáky se slabším prospěchem nebo poruchami učení. Na škole působí metodik prevence, výchovný poradce, psycholog i právní poradce.

Všichni absolventi školy získají odborné vzdělání s možností dobrého uplatnění na trhu práce. Jsou připraveni vykonávat ekonomické, manažerské, organizační a řídicí činnosti. Absolventi studijního zaměření Management sportu se také mohou uplatnit jako vrcholoví manažeři sportovních klubů a zařízení.

Diskuze