Eduso - Střední odborná škola multimediální a propagační tvorby, s.r.o.

Popis

Na této škole je propojován talent a tvůrčí schopnosti žáků ve výtvarných a multimediálních předmětech s výukou nejmodernějších počítačových programů. Škola je zaměřena na filmovou a fotografickou tvorbu, výtvarnictví, grafický a užitý design, počítačovou 2D a 3D grafiku a animaci, kreslenou animaci, art management a produkci. Dále se žáci zdokonalují v  marketingu, reklamě, mediální a kreativní komunikaci atd.

Škola opakovaně získala mezinárodní certifikáty kvality v oblasti vzdělávání ISO 9001:2001 a ISO 9001:2009. V r. 2014 pak Národní cenu kvality České republiky v kategorii veřejný sektor a Cenu evropské kvality EFQM, v roce 2017 Národní cenu ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj.

Vyučované jazyky – angličtina, španělština, němčina a ruština. Mimoškolní aktivity, Erasmus, lyžařské zájezdy, prohlídky českých i zahraničních muzeí, galerií, zahraniční pobytové a poznávací zájezdy. 

Škole je jedinečná svým materiálně technickým vybavením. Od 1.9.2020 je v nové školní budově k dispozici tělocvična, filmový, fotografický a výtvarný ateliér spolu s další počítačovou učebnou.

Absolventi školy se uplatňují zejména ve filmových a televizních společnostech, reklamních agenturách, grafických studiích, časopisech atd. Řada z nich úspěšně pokračuje ve vysokoškolském studiu.

Průměrné školné 28 000 Kč ročně. Je motivační, výborní žáci ho mají výrazně snížené a naopak. Možnost bezúročných splátek.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: www.eduso.cz
Facebook: https://www.facebook.com/eduso.cz/
Zaměření školy: Střední odborná škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet přijímaných do prvního ročníku: 100
Počet přihlášených: 220
Počet zapsaných: 75

Přijímací řízení

Ve dnech otevřených dveří probíhají zkoušky – pohovory „na nečisto“ (7. 10. 2021, 20. 10. 2021, 4. 11. 2021, 23. 11. 2021, 29. 11. 2021, 13. 1. 2022, 2. 2. 2022 a 15. 2. 2022 od 13.00 do 17.00 hodin).

Podrobné informace o škole

Studovat lze následující obory a školní vzdělávací programy

Obor 82-41-M/17 Multimediální tvorba

ŠVP Filmová a animační tvorba

ŠVP Fotografie a média

ŠVP Výtvarnictví a užitý design

Obor 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

ŠVP Art management a produkce

ŠVP Počítačová grafika a animace

Učební plány jednotlivých oborů a školních vzdělávacích programů jsou uvedeny na www.eduso.cz.

Diskuze