preview

Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92

Video

Největší zemědělská škola v jižních Čechách s dlouhodobou tradicí, již od roku 1886.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: www. soscb.cz
Facebook: https://www.facebook.com/sosceskebudejovice/
Instagram: https://www.instagram.com/sosceskebudejo…=cs
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=i8ZQJXiunts
Zaměření školy: Střední odborná škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 150
Počet přihlášených: 225
Počet zapsaných: 150
Počet studentů: 643

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Mechanizace a služby

Rostlinolékařství

Veterinářství

Zahradnictví

Dny otevřených dveří

Každou středu od 14: 00 do 17:00 hodin

přijímací zkoušky nanečisto - 19.1. 2022

Přijímací řízení

Formou státních testů Cermat - Český jazyk, Matematika

Uchazeči budou přijati ke studiu podle pořadí sestaveného na základě studia na ZŠ do naplnění kapacity 1. ročníku. V případě rovnosti bodů bude rozhodující hodnocení pořadí profilových předmětů známek základní školy.

Součástí přihlášky jsou doklady stanovené prováděcím právním předpisem, včetně posudku o splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání.
Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku.

Podrobné informace o škole

4 maturitní obory : Mechanizace a služby - bereme 60 žáků, Rostlinolékařství - 10 žáků, Veterinářství - 60 žáků, Zahradnictví - 20 žáků.

Jsme moderní škola. Máme moderní zemědělské stroje, laboratoře a dílny, statek s hospodářskými zvířaty, ale i ovocný sad nebo zahradu s okrasnými květinami. Dbáme na to, aby si naši žáci odnesli především praktické znalosti, které se jim jednou budou hodit,

  • Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92
  • Rudolfovská 92, 372 16 České Budějovice
  • tel.: 387 924 111
  • e-mail: skola@soscb.cz
  • www. soscb.cz

Diskuze