Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

Popis

Proč si vybrat naši školu

TRADICE

  • mnohaletá zkušenost od roku 1935

JEDINEČNOST A ORIGINALITA

  • v naší škole se vyučují obory, které nikde jinde v ČR nenajdete

RODINNÉ PROSTŘEDÍ

  • škola má pouze +- 250 žáků. Vzájemná komunikace mezi studenty a učiteli i vedením je velice dobrá

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

  • preferujeme kvalitu před kvantitou, tj. výuku odborných předmětů v menších skupinkách

OFFICE 365 ZDARMA PRO STUDENTY

  • zdarma po dobu studia programy Microsoft Word, Excel, Powerpoint aj.

STÁŽE

  • škola každoročně posílá vybrané studenty na
    zahraniční stáže a výměnné pobyty přes

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.umeleckoremeslna.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/umeleckoremeslna/
Zaměření školy: Střední odborná škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet studentů: 207

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Nástavbové vzdělání s výučním listem

Umělecké řemeslné práce Prezenční studium

Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Starožitník Prezenční studium

Střední vzdělání s výučním listem

Umělecký pozlacovač Prezenční studium
Umělecký keramik Prezenční studium
Umělecký štukatér Prezenční studium
Umělecký rytec Prezenční studium
Umělecký kovář a zámečník Prezenční studium
Umělecký řezbář Prezenční studium
Zlatník a klenotník Prezenční studium
Vlásenkář a maskér Prezenční studium
Umělecký pasíř Prezenční studium
Umělecký sklenář Prezenční studium
Umělecký truhlář Prezenční studium

Přijímací řízení

Přihlášku ke studiu ve školním roce 2015/2016 žák (nebo jeho zákonný zástupce) zasílá na adresu školy nebo předává osobně v kanceláři ředitele školy do 30 listopadu 2014.Přihlášeným uchazečům budeme rozesílat pozvánku na přijímací talentové zkoušky a podrobně je budeme informovat o průběhu a podmínkách přijímacího řízení. Talentové zkoušky se budou konat v úterý 6. ledna 2015 v 9:00 hodin nebo ve středu 7. ledna 2015 v 10:00 hodin.

Diskuze