preview

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková organizace

Popis

Naše škola vznikla 1. července 1999 sloučením Integrované střední školy, Odborného učiliště a Učiliště a Středního učiliště strojírenského, ke kterému došlo v rámci optimalizace škol na okrese. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště navazuje na dlouhou historii učňovského školství v Roudnici nad Labem. 

V současné době škola představuje teritoriálně ucelený komplex moderně vybavených budov, kde jsou soustředěny výukové prostory učeben, domov mládeže s dvoulůžkovými a třílůžkovými pokoji, velká moderní stravovna s možností celodenního stravování, dobře vybavená moderní tělocvična, kinosál a další nezbytné provozní objekty.

Cílem je připravovat mládež po stránce teoretické, ale hlavně po stránce praktické s ohledem na potřeby trhu práce. Škola nabízí široké spektrum studijních a učebních oborů strojírenských, stavebních a oborů služeb.

Výuka je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická příprava probíhá ve škole v Neklanově ulici. Během studia se žáci seznámí s teorií v daném oboru, včetně výuky s vyšší orientací na výpočetní techniku a progresivní informační technologie. Odborný výcvik probíhá v nově zrekonstruovaných dílnách v Tovární ulici - objekt Pracner. V odborném výcviku žáci získávají praktické dovednosti a manuální zručnost. Podle typu učebního oboru absolvují žáci svářecí kurzy pro svařování elektrickým obloukem a kurzy pro práci s plamenem.

Žáci v prvním ročníku učebních oborů obdrží bezplatně ochranný pracovní oděv a obuv.

Celkový rozsah výuky pro každý ročník je určen učebními osnovami Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR pro daný studijní nebo učební obor. Učební obor končí závěrečnou zkouškou s výučním listem a studijní obor končí maturitní zkouškou. Absolventi, kteří úspěšně vykonají závěrečnou zkoušku v tříletém oboru, se mohou ucházet v přijímacím řízení o přijetí do dvouletého nástavbového studia Provozní technika, která navazuje na předešlou přípravu a je ukončeno maturitní zkouškou.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.sosasource.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/SosaSouRce
Instagram: https://www.instagram.com/sosasource/
Zaměření školy: Střední odborná škola, Střední odborné učiliště
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Kuchař - číšník

Mechanik opravář motorových vozidel

Karosář

Obráběč kovů

Instalatér

Diskuze