Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov, příspěvková organizace

Popis

co nabízíme

 • jsme veřejnou státní školou
 • nabízíme studium dvou čtyřletých maturitních oborů
  • cestovní ruch, resp. management cestovního ruchu
  • ekonomika a podnikání, resp. management v dopravě se zaměřením na leteckou dopravu
 • výuka obou oborů má tradici od roku 1993
 • jsme školou, jejíž dobrá atmosféra je oceněna ve zprávě školní inspekce

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://sos-dcr.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/sosdcrkrnov
Instagram: https://www.instagram.com/sosdcrkrnov/
Zaměření školy: Střední odborná škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

63-41-M/01 – EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

65-42-M/02 – CESTOVNÍ RUCH

Podrobné informace o škole

naše budovy

 • máme k dispozici 3 budovy, z nichž jedna tvoří vstupní bránu do Krnova
 • všechny budovy jsou velmi dobře dostupné z vlakového (2 min.) i autobusového (10 min.) nádraží
 • vedení školy, většina učeben, domov mládeže, jídelna jsou v budově Revoluční 92
 • druhá budova je vzdálena cca 200 m – Nádražní 10
 • pro ubytování zletilých studentů máme k dispozici tzv. vilku na ul. Partyzánská
 • pro výuku máme připraveno dvacet učeben
 • z toho je deset učeben odborných – pro výuku cizích jazyků, informačních technologií, písemné komunikace, ekonomických předměty, dějin kultury, zeměpisu, letecké dopravy, fiktivních firem…
 • učebny ICT jsou otevřeny pro studenty i v odpoledních hodinách
 • všechny budovy mají pokrytí internetu bezdrátovou sítí

věnujeme se jazykům

 • nabízíme rozšířenou výuku anglického jazyka
 • komunikaci v angličtině u nás učí dva rodilí mluvčí z USA
 • druhý jazyk si můžete vybrat – ruština, španělština, němčina, francouzština
 • ruštinu u nás učí rodilá mluvčí z Ruské federace
 • zájemci se mohou učit i třetí jazyk
 • nabízíme doučování pro žáky prvních ročníků
 • jazyky učíme interaktivně a s využitím ICT

soutěžíme

 • velmi úspěšní jsou žáci v soutěžích cestovního ruchu – např. ProfiGo
 • navštěvujeme jazykové, ekonomické, zeměpisné, matematické… olympiády
 • věnujeme se všem sportům – volejbal, basketbal, florbal, atletika, šplh, stolní tenis…
 • jako jedna z mála školy „negymnaziálního“ typu se pravidelně účastníme Pražského studentského summitu
 • jsme organizátory Krnovského podnikatelského inkubátoru

kdo u nás studuje

 • v současné době u nás studuje více než 320 studentů
 • v každém ročníku jsou tři třídy přibližně po 30 žácích
 • dojíždějí do Krnova z Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského, Jihomoravského kraje

propojujeme teorii s praxí

 • v rámci tzv. fiktivních firem žáci provozují firmy z oblasti cestovního ruchu, autobusové dopravy, ubytovacích a stravovacích služeb
 • studenti obou oborů absolvují povinnou studijní praxi na letištích, na turistických atrakcích či v cestovních kancelářích
 • spolupracujeme s výcvikovým střediskem Let´s Fly Ostrava
 • zveme odborníky z praxe do výuky (program Můžeš podnikat)
 • pořádáme besedy s cestovateli, s našimi absolventy
 • jezdíme na exkurze na letiště, veletrhy cestovního ruchu
 • využíváme vzdělávacích programů (JA Czech)

cestujeme

 • každoročně ve spolupráci s CK organizujeme tzv. velkou studijní cestu (Francie, Anglie, USA, Egypt, Turecko, Itálie, Norsko, Rusko…)
 • menší zájezdy (např. Polsko, Rakousko, Německo…) organizujeme se studenty
 • několikrát ročně se skupiny účastní mezinárodních setkání mládeže v rámci programu Erasmus+
 • oblíbené jsou i jednodenní návštěvy muzeí, výstav, divadel…

naše bonusy

 • máme k dispozici vlastní knihovnu s téměř 3 tis. knih
 • nabízíme certifikáty:
  • certifikát průvodce
  • certifikát – rychlopis
  • certifikát – obchodní korespondence
 • ve třetím ročníku mohou zájemci získat licenci lyžařského instruktora
 • ve spolupráci s Let´t Fly připravujeme studenty k pilotním zkouškám
 • připravíme naše studenty ke státním zkouškám z kancelářského psaní na klávesnici
 • za zvýhodněnou cenu mohou studenti využívat studentský průkaz ISIC
 • Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov, příspěvková organizace
 • Revoluční 1122/92, 794 01 Krnov
 • tel.: +420 608 713 223
 • e-mail: sos@sos-dcr.cz
 • https://sos-dcr.cz/

Diskuze