preview

Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Znojmo

Video

Školu navštěvuje celkem 750 žáků.  414 žáků studuje obory středního vzdělání zakončeného maturitní zkouškou z toho 61 žáků nástavbové studia denní i dálkové formy a 336 žáků studuje obory středního vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou v denní i zkrácené formě studia.

SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s. r. o., jsou součástí systému družstevního školství. Jsou propojeny   na   podnikatelskou   sféru,  která  rozhoduje  o  profesní  stránce  přípravy  žáků  a zabezpečuje ji.

Škola patří k největším školským zařízením znojemského regionu, jehož potřeby středního odborného  a úplného středního odborného vzdělávání pomáhá zabezpečovat.

Rozšíření činnosti školy o obory středního vzdělání s maturitní zkouškou a o další aktivity doplňuje  tradiční  učňovskou  přípravu.  Absolventi  těchto oborů nacházejí uplatnění v oblasti obchodu, společného   stravování, ve službách, v cestovním  ruchu  i  v dalších oblastech podnikatelské sféry. Škola umožňuje absolventům všech oborů středního vzdělání s výučním listem prohloubit si vzdělání v nástavbovém studiu oborů Podnikání – denní, dálková forma, Společné  stravování a Vlasová kosmetika. Organizujeme barmanský kurz, sommelierský kurz, kurz studené kuchyně, kurz vyřezávání ovoce a zeleniny, baristický kurz. Kurzy jsou určeny žákům i dospělým. Od roku 2008 nabízíme možnost získání dílčích kvalifikací  v  oboru  Kuchař – číšník.  Ke  zkvalitnění  výuky přispívají  zahraniční  odborné  stáže, odborné praxe a odborné  exkurze. Při výuce si klademe za cíl poskytovat teoretické i praktické poznatky zvoleného oboru na kvalitativně vysoké úrovni, s důrazem na odborné předměty a praktickou složku přípravy na povolání.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.sousoszn.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/sousoszn/
Instagram: https://www.instagram.com/primka_zn/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=-LIcy-_Y0tc&t=1s
Zaměření školy: Střední odborná škola, Střední odborné učiliště
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

AUTOMECHANIK

KUCHAŘ - ČÍŠNÍK

Diskuze