Soukromá střední škola drogistická Mariánské lázně

Popis

Škola byla zřízena na základě rozhodnutí Ministerstva hospodářství ČR ze dne 25.2.1994. Zřizovatelem školy je paní Julie Luhanová, úspěšná podnikatelka v oboru drogerie a parfumerie. Již ve školním roce 1996/1997 vyšli první absolventi. Většina z nich našla široké uplatnění ve stále se rozvíjející síti drogistických firem jako prodavači a ti schopnější jako obchodní zástupci (dealeři).

Zásluhou velmi dobře propracované náplně odborného výcviku a pečlivé a důsledné kontroly se nám podařilo zajistit kvalitní praktickou přípravu učňů. Ta probíhá u dvaceti vytipovaných soukromých podnikatelů (sponzorů) z celého západočeského regionu. Jedná se o renomované odborníky oboru drogerie - parfumerie - kosmetika, kteří vedle odborné výuky a praxe připravují žáky pro život v tržní společnosti a seznamují je s problematikou soukromého podnikání.

Jedná se o jedinou školu tohoto zaměření v republice.

V současnosti na škole vyučujeme těmto oborům:

denní studium pro absolventy základních škol:

učební obor prodavač(ka) drogistického zboží
učební obor aranžér(ka)
studijní obor vlasová kosmetika
studijní obor propagace

Škola navázala trvalý kontakt s Evropským drogistickým svazem se sídlem v Kolíně nad Rýnem. Spolupracuje i s prezidenty Německé a Rakouské drogistické komory. Slavnostních akcí (zahájení školního roku, ukončování, vysvěcování) se pravidelně zúčastňuje prezident Evropského drogistického svazu, který chce svou přítomností zdůrazňovat skutečnost, že jsme zatím jedinou školou tohoto zaměření v České republice.

Škola zajišťuje odborné exkurze u českých výrobců drogistického zboží, u zahraničních firem. Kromě toho nabízí učňům odbornou praxi a výuku v zahraničí. Škola úzce spolupracuje s firmou Coswell Wella, která pro žáky připravuje odborné předváděcí akce, pracovní semináře a návštěvy vlasového studia.

 

Po přesunu učňovského školství z kompetence Ministerstva hospodářství ČR do kompetence Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR jsme i v programu optimalizace tohoto ministerstva získali akreditaci k dalšímu působení a k výuce výše uvedených oborů.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: http://web.quick.cz/soudrog/
Zaměření školy: Střední odborná škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Prodavač(ka) drogistického zboží (66-51-H/006)

Aranžér(ka) (66-52-H/001)

Diskuze