preview

Střední odborná škola a střední odborné učiliště HEUREKA s.r.o.

Popis

Činnost školy byla zahájena již v roce 1993 a do podvědomí široké veřejnosti se zapsala pod obchodním názvem „Heureka“. Za svou existenci si vybudovala velmi dobré materiální a technické zázemí pro učební obor Kadeřník.

Škola se nachází v prostorách základní školy na Pražském sídlišti, Zborovská 2696 v Táboře (naproti zimnímu stadionu).

V současné době je škola zaměřena na tříletý učební obor denního studia Kadeřník (69-51-H/01) a rekvalifikační kurzy pro dospělé, kde je držitelem autorizace pro profesní kvalifikaci Kadeřník a Kosmetička.

Studium tříletého učebního oboru kadeřník je zakončeno závěrečnou zkouškou (písemná, praktická a ústní část) a vydáním výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce v daném učebním oboru.

Po ukončení studia je možné pokračovat v nástavbovém studiu zakončeném maturitní zkouškou.

 

Naši studenti si mohou po ukončení denního studia učebního oboru Kadeřník rozšířit svou profesní kvalifikaci o další řemeslnou činnost, konanou v rámci kurzu pro profesní kvalifikaci Kosmetička.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://heurekatabor.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/ThemeFusionAvada
Instagram: https://www.instagram.com/themefusion/
Zaměření školy: Střední odborná škola, Střední odborné učiliště
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Kadeřník KKOV 69-51-H/01

Diskuze