preview

Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace

Popis

Střední lesnická škola ve Žluticích vznikla v roce 1988 a je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Krajský úřad Karlovy Vary. Organizace sdružuje střední lesnickou školu, domov mládeže, školní jídelnu, školní polesí a myslivecký revír. Posláním školy je připravovat žáky pro práci lesníků v základních jednotkách lesního hospodářství.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: http://www.slszlutice.cz/
Zaměření školy: Střední odborná škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet přijímaných do prvního ročníku: 43
Počet přihlášených: 60
Počet zapsaných: 43
Počet studentů: 124
Počet absolventů od roku založení: 1013

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Lesnictví 41-46-M/01

Lesní mechanizátor 41-56-H/01

Včelař 41-51-H/02

Zahradník 41-52-H/01

Zahradnické práce 41-52-E/01

Podrobné informace o škole

Základní kámen budovy školy byl položen již roku 1928. Obor Lesnictví se v naší škole začal vyučovat od roku 1988 a od té doby je hlavním cílem naší organizace připravit žáky pro práci lesníků v základních jednotkách lesního hospodářství. V průběhu posledních let se nabídka učebních oborů rozšířila o obory: Zahradnictví, Lesní mechanizátor, Včelař, Zahradník, Zahradnické práce. Uplatnění absolventi našich oborů nalézají u lesních akciových společností, městských lesů, LČR, organizacích provozujících myslivost, orgánů státní správy, organizací zajišťujících ozeleňování krajiny aj. Dále naše škola připravuje žáky pro práci v dřevařských organizacích, v těžební a pěstební činnosti, v zahradnických a květinářských podnicích. Naše škola nabízí žákům jednotlivých oborů také možnost zajistit si ubytování a stravování v budově domova mládeže a školní jídelně, které se nalézají v areálu školy ve Žluticích. Teoretická výuka probíhá v hlavní budově školy ve Žluticích, odloučeném pracovišti v Toužimi a odborný výcvik je zajištěn na školním polesí a mysliveckém revíru, školních pozemcích (skleníky a záhony) a školních dílnách.

Škola za spolupráce domova mládeže našim žákům nabízí spoustu mimoškolních aktivit a podporuje je v různorodých zájmových činnostech, jako je: myslivost kynologie střelectví kroužek vábení a kroužek troubení kroužek mapování krajiny kroužek fotografování lesní pedagogika Více informací o zájmových činnostech podporovaných školou a domovem mládeže naleznete na http://www.slszlutice.cz/cinnost. 

Školní polesí Chlumská hora zaujímá plochu 475ha, součástí je i školní honitba, kde naši žáci vykonávají myslivost. Na severním úpatí Chlumské hory je obec Chlum, kde má škola budovu školního polesí a učebny.

Škola spolupracuje s vysokými školami, jak v české republice, tak i v zahraničí a intenzivně připravuje žáky na studium na vysoké škole. Střední lesnická škola Žlutice se ve velké míře věnuje lesní pedagogice a je členem pracovní skupiny zabývající se lesní pedagogikou pod záštitou Ministerstva zemědělství.

Mezi přednosti Střední lesnické školy Žlutice bezesporu patří vítězství v krajských, národních a mezinárodních soutěžích. Škola se pyšní cenou prezidenta republiky, kterou získal trubačský soubor Žluťásek v roce 2017. Mezi žáky a absolventy školy patří i mistři republiky a vicemistři Evropy ve vábení jelenů a jiných druhů zvěře. Vynikajících výsledků dosahují žáci i v národních kolech soutěže YPEF (Young People in European Forests – Mladí lidé v evropských lesích) a v zahradnických a aranžérských soutěžích.

 

Diskuze