preview

Soukromá střední odborná škola START, s.r.o.

Popis

Absolvent oboru Cestovní ruch ovládá na dobré úrovni dva cizí jazyky, vytvořil si pevné studijní návyky, je schopen vyhledávat a hodnotit informace, dokáže je zpracovávat a využívat. Dokáže přijímat hodnoty občanské společnosti a orientovat se v nich. Uvědomuje si základy zdravého životního stylu.

Absolvent je připraven pro práci  v cestovních kancelářích a cestovních agenturách, turistických informačních centrech, hotelech a nejrůznějších rekreačních, kulturních a sportovních zařízeních a historických nebo uměleckých objektech. Dále se uplatní jako průvodce cestovního ruchu, delegát nebo animátor.

V komplexu služeb cestovního ruchu je způsobilý zapojit se do všech organizačně-právních forem podnikání nebo pracovat ve veřejné správě na úseku rozvoje cestovního ruchu.

Mimo oblast cestovního ruchu se absolvent uplatní ve všech typech organizací zabývajících se obchodem a službami, kde využije znalosti cizích jazyků, ekonomických vztahů a znalosti z informatiky. Další uplatnění nalezne absolvent také v oblasti terciárního vzdělávání. V průběhu studia je připravován k samostatnému přístupu ke studiu na vyšších a vysokých školách a univerzitách.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: https://www.sos-start.cz/
Instagram: https://www.instagram.com/ssos_start/
Zaměření školy: Střední odborná škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH

Diskuze