preview

PrimMat - Soukromá střední škola podnikatelská, s.r.o.

Video

PrimMat-Soukromá střední škola podnikatelská, s.r.o.,  Jako první soukromá škola zahájila v roce 1992 výuku vlastních odborných studijních programů s netradiční vzdělávací náplní, která v regionu chyběla v souvislosti s nástupem tržní ekonomiky. Odlišnost v pojetí vzdělávacího programu školy byla a dosud je v dvouprofesním vzdělávání žáků PrimMat, a tím i vyšší míře uplatnitelnosti absolventů v praxi.

 

Odlišnost v pojetí vzdělávacího programu školy byla a dosud je v dvouprofesním vzdělávání žáků a tím i vyšší míře uplatnitelnosti absolventů v praxi. Čtyřletý studijní obor pro absolventy základních škol Ekonomika a podnikání, 63-41-M/01, nabízí zájemcům o studium volbu dalšího profesního zaměření.

 

 

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.primmat.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/primmat
Instagram: https://www.instagram.com/primmatfm/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=nQU0_XMVgTg
Zaměření školy: Střední odborná škola
Typ školy: Soukromá
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Ekonomika a podnikáni

Hotelnictví a cestovní ruch Prezenční studium
Pozemní stavitelství Prezenční studium
Internetové služby a aplikace Prezenční studium

Podrobné informace o škole

„A jeden vzkaz pro studenty: „Učte se jazyky." Ne že bych měl momentálně s angličtinou potíže, ale biji se do hlavy při vzpomínkách na úžasného učitele Ondráčka a svou neochotu se cokoli učit. Nepravidelná slovesa, která mi úspěšně vtloukl do hlavy, používám velice pravidelně a úspěšně.“

 

Vize školy

Cílová vize směřuje k tomu, aby střední škola PrimMat byla vnímána veřejností jako jedinečná střední odborná podnikatelská škola s absolventy, kteří jsou přínosem pro region.

 

Odlišení je hodnota, která nás vymezuje mezi ostatními školami. Nadstandardní vzdělávací servis je podpořen nestresujícím školním prostředím a vstřícností pedagogů. Přátelské vztahy mezi žáky školy zpříjemňují náladu v průběhu studia. Následná uplatnitelnost absolventů v profesním životě, zvládání VŠ studia a spokojenost v osobním životě je vizitkou naší školy.

Co je u nás výhodou?

PROGRESIVITA VZDĚLÁVÁNÍ

atraktivní vzdělávací program, nové formy výuky s podporou ICT za účelem pestrosti výuky.

KOMUNIKACE

příprava žáků kvalitně a kultivovaně komunikovat, otevřenost školy vůči žákům, rodičům, i směrem k veřejnosti.

SOUNÁLEŽITOST SE ŠKOLOU

žáci i pedagogové realizují aktivity ve prospěch školy, reprezentují školu na veřejnosti.

PROFESIONALITA

pedagog neučí v klasickém smyslu, motivuje žáky, vede k porozumění souvislostí, aplikaci teoretických znalostí, srozumitelnému vyjadřování. Organizuje práci žáků a jejich přípravu tak, aby se uplatnili v profesním i osobním životě.

PEDAGOGICKÁ ETIKA

je neslučitelné s pedagogickou etikou být lhostejný k neúspěchu přijatého žáka. Pedagog volí vhodnou motivaci žáka a účinné prostředky za účelem pomoci žákovi.

RESPEKTOVÁNÍ PRAVIDEL

chování a vystupování žáků vždy v souladu se stanovenými pravidly SŠ PrimMat, v souladu se zásadami morálních a mravních principů.

Diskuze