preview

Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1

Popis

Pražská konzervatoř patří k nejstarším školám tohoto typu v Evropě. Byla založena v r. 1808 za účelem výchovy orchestrálních hudebníků. Přímým impulzem k založení školy bylo provolání pražské hudbymilovné šlechty z 25. dubna 1808, považované dnes za zakládací listinu Pražské konzervatoře. Záhy po jeho zveřejnění se začaly scházet první finanční příspěvky a počet podporovatelů se zvyšoval. Jejich snahy však byly přerušeny napoleonskými válkami. V březnu 1810 založil tento šlechtický spolek organizaci pojmenovanou „Společnost pro zvelebení hudby v Čechách“, která po následujících více než 100 let konzervatoř financovala a řídila. První školní rok byl zahájen 24. dubna 1811. Učilo se v bytech pedagogů podle osnov vypracovaných prvním ředitelem Bedřichem Dionýsem Weberem. Až na podzim 1811 získala škola střechu nad hlavou a na dlouhá desetiletí se usídlila v dominikánském klášteře sv. Jiljí. V roce 1817 se k výuce orchestrálních nástrojů připojil zpěv. V dalším období sehrála škola významnou roli v rozvoji pražského hudebního života. Zejména koncerty orchestru a výpomoci žáků v tehdejších profesionálních orchestrech byly pro Prahu nenahraditelné. Pochvalně se o nich vyjádřil například i C. M. Weber, R. Wagner, H. Berlioz a F. Liszt.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: https://prazskakonzervator.cz/
Zaměření školy: Konzervatoř
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Konzervatoř

Podrobné informace o škole

Pražská konzervatoř má vlastní symfonický, smyčcový a barokní orchestr, řadu komorních souborů různého obsazení, činoherní a operní soubor. Každoročně pořádá na 200 veřejných koncertů (komorních, absolventských a orchestrálních) a 40 divadelních představení (činoherní, muzikálová a operní). Škola sídlí ve třech budovách v centru Prahy a je charakteristická mimořádnou tvůrčí atmosférou, umocněnou intenzivním kulturním životem hlavního města České republiky. Praha je sídelním městem řady mezinárodních hudebních a divadelních festivalů. V těsném sousedství Konzervatoře stojí novorenesanční budova Rudolfina - sídla České filharmonie, nedaleko najdeme historickou budovu Národního divadla.
Studenti školy žijí po šest let v inspirujícím kulturním centru a mají nesčetně příležitostí poznat umění špičkových českých i zahraničních umělců a uměleckých souborů.
V letech 2008 – 2011 škola oslavila 200 let od svého založení a zahájení výuky. Při této příležitosti byl uspořádán cyklus mimořádných koncertů, byla vydána speciální publikace, byl natočen televizní film, uspořádána mezinárodní konference a rovněž vytvořena výstava o historii školy, kterou měli možnost shlédnout zájemci v řadě českých měst i v zahraničí (Varšava, New York a další). Česká pošta vydala speciální známku a výročí bylo v roce 2011 zahrnuto mezi světová kulturní výročí UNESCO.

Diskuze