Odborné učiliště Vyšehrad

Video

Budova Odborného učiliště Vyšehrad se nachází v centru Prahy, tudíž má dobrou dopravní dostupnost. Vzdělávání je určeno žákům s diagnózou LMP (lehké mentální postižení). Předpokladem přijetí je splněných 9 let povinné školní docházky a zdravotní způsobilost ke vzdělávání ve zvoleném oboru. Vzdělávání žáků je členěno na teoretické a praktické vyučování.

Naší prioritou je všestranná pozornost věnovaná žákům a snaha o vytváření příjemného klimatu školy.

 

 

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: https://ouvysehrad.cz/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=bYiDnpy2giU&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fouvysehrad.cz%2F&source_ve_path=MjM4NTE&feature=emb_title
Zaměření školy: Odborné učiliště
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

29-51E/01 Potravinářská výroba

Diskuze