preview

Odborné učiliště Hradec Králové

Popis

Škola navazuje na učňovské tradice ve Škodových závodech z doby první republiky. Během více než 70 let své existence se z původně strojírenského učiliště stala moderní střední školou poskytující odborné vzdělání v učebních oborech strojírenských a elektrotechnických a maturitní vzdělání v oborech strojírenských a elektrotechnických, ale také v Informačních technologiích, Informačních službách a v oboru Průmyslová ekologie – obnovitelné zdroje energie. Škola rovněž poskytuje další vzdělání absolventům učebních oborů v denním nástavbovém studiu. Ve spolupráci s partnerskými podniky a s úřady práce v kraji jsou v rámci Centra odborného vzdělávání ve strojírenství a obnovitelných zdrojích energie ve škole vytvořeny podmínky pro další odborné vzdělávání dospělých – převážně v rekvalifikacích a kurzech využívajících moderní technologie ve strojírenství a elektrotechnice.  

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.hradebni.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/hradebni/
Instagram: https://www.instagram.com/hradebka/?hl=cs
Zaměření školy: Odborné učiliště
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř

Průmyslová ekologie - Obnovitelné zdroje energie (16-02-M/01)

Diskuze