preview

Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště s.r.o.

Popis

Naše škola je od prosince 2012 držitelem CERTIFIKÁTU KVALITY, který získala od Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska.

Charakteristika školy

Akademie práva, pedagogiky a podnikání, s.r.o. Střední škola Třebíč - Centrum celoživotního vzdělávání – škola třetího tisíciletí. Tato idea, kterou jsme si vytýčili v souvislosti s nutností reagovat na stále zvyšující se poptávku ze strany veřejnosti po celoživotním vzdělávání, mimoškolních aktivitách a kurzech, je stále vizí školy.
Snad i proto dbáme na základní ideu a vizi naší školy:
– udržovat vzdělávací instituci tak, aby vytvářela základy pro celoživotní vzdělávání
- vychovávat učícího se jedince
- podněcovat snahu jedince tak, aby využil každé příležitosti ke vzdělávání.
Naše škola, stejně jako téměř všechny soukromé instituce, stále hledá různé možnosti existence v konkurenčním prostředí. Možnost souměřit obsah výuky, její kvalitu, ale i vybavenost s podobnými partnerskými školami, v rámci projektů Evropské unie v tuzemsku i v zahraničí, se stává neoddělitelnou skutečností denního života školy. Důkazem je stále bohatá grantová činnost, která se již po předchozích zkušenostech z oblasti ESF stále snaží získávat možnosti podporovat své projekty ze strany místních i mezinárodních fondů.

 

 

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://appptrebic.cz/
Facebook: https://cs-cz.facebook.com/appptrebic/
Instagram: https://www.instagram.com/akademie_ppp/
Zaměření školy: Střední odborná škola, Střední odborné učiliště
Typ školy: Soukromá
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Veřejnosprávní činnost

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Diskuze