preview

Obchodní akademie Hovorčovická

Popis

Historie školy sahá do roku 1987, kdy v ulici Hovorčovická v Praze 8 vzniklo detašované pracoviště SEŠ Kollárova. To se o rok později osamostatnilo a počátkem 90. let přeměnilo na Obchodní akademii. V září roku 2011 došlo k přestěhování školy do nové budovy v ulici U Vinohradského hřbitova 3 v Praze 3 přímo u stanice metra Želivského.

Škola má jako svůj cíl výchovu a vzdělání absolventů, kteří jsou vybaveni všeobecným i odborným vzděláním na takové úrovni, která jim umožní uplatnit se na trhu práce a podnikání.

Ve škole působí studentské firmy, které pořádají zájezdy nejen po České republice, ale i do zahraničí a řadu dalších akcí.

Pořádáme maturitní ples a imatrikulaci žáků 1. ročníku. Účastníme se sportovních turnajů a soutěží. Jsme fakultní školou Fakulty financí a účetnictví VŠE, spolupracujeme s Metropolitní univerzitou Praha a s Českou zemědělskou univerzitou. V druhé polovině studia (zpravidla koncem 3. ročníku) má žák možnost složit státní zkoušku z psaní na klávesnici.

 

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: oahovorcovicka.cz
Instagram: https://www.instagram.com/oa_hovorcovicka/
Zaměření školy: Obchodní akademie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Obchodní akademie

Cestovní ruch

Podrobné informace o škole

Obor Cestovní ruch 65-42-M/02 Cestovní ruch 

Absolvent oboru se uplatní na trhu práce především v komplexu služeb cestovního ruchu jako pracovník cestovních kanceláří, cestovních agentur, informačních center v oblasti turismu, hotelů, stravovacích zařízení, dopravních organizací a dále jako průvodce cestovního ruchu, případně jako pracovník veřejné správy pro cestovní ruch. Může vykonávat činnosti charakteru obchodně podnikatelského, provozního i řídícího v nižších a středních článcích struktury řízení ve všech organizačně právních formách podnikání v cestovním ruchu (na úrovni středního managementu i v samostatném podnikání). Absolvent je připraven i ke studiu na vysoké škole a na vyšší odborné škole, které jsou zaměřeny na cestovní ruch nebo jinou ekonomickou oblast.

 

Obor Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie 

Absolvent oboru se uplatní na trhu práce především v ekonomické sféře ve funkcích středního managementu i v samostatné podnikatelské činnosti. Může pracovat jako ekonom, fakturant, rozpočtář, asistent, účetní, finanční a pojišťovací pracovník, pracovník marketingu, obchodní zástupce, organizační pracovník, administrativní pracovník, referent ve státní správě a další. Absolvent je rovněž připraven ke studiu na vysoké škole (zejména ekonomického zaměření) a na vyšší odborné škole (zaměření např. na ekonomiku, finančnictví, veřejnou správu). 

Diskuze