Odborné učiliště a praktická škola Brno, příspěvková organizace

Video

Je střední škola, která poskytuje profesní vzdělávání pro žáky, kteří ukončili základní vzdělávání. Možnost získat výuční list zde mají i žáci se specifickými vzdělávacími potřebami a různými stupni podpůrných opatření. Škola sídlí v městě Brně, v jeho městské části Komárov. Celý areál je dobře přístupný veřejnou dopravou z hlavního i vlakového nádraží. Škola zabezpečuje teoretické, praktické vyučování i výchovu mimo vyučování. Nabízí žákům možnost ubytování a stravování.

Škola připravuje žáky na profese ve stavebnictví, průmyslu a oblasti služeb. Má vlastní úsek odborného výcviku a domov mládeže. Kromě výuky zajišťuje pro žáky odborné exkurze, sportovní kurzy, soutěže i kulturní akce. Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou, následným vydáním výučního listu a vysvědčením o závěrečné zkoušce.

Praktická škola poskytuje střední vzdělání bez výučního listu žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří se ze zdravotních, či jiných důvodů nemohou prozatím získat jiný stupeň středního vzdělání. Praktická škola je dvouletá, je koncipovaná podle nových školních vzdělávacích programů. Je ukončena vysvědčením o závěrečné zkoušce a absolvent takto získá stupeň středního vzdělání.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://skolalomena.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/people/OU-a-pr%…=ts
Instagram: https://www.instagram.com/skola_lomena.brno/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=EyG7qPBEclY
Zaměření školy: Odborné učiliště, Praktická škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Truhlářská a čalounická výroba

Zednické práce

Diskuze