preview

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Třeboň, Vrchlického 567

Popis

Studujte, co vás baví!

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Třeboni nabízí vzdělání v atraktivních studijních i učebních oborech. V nadcházejících měsících si určitě nenechte ujít Dny otevřených dveří nebo prezentaci školy na Burzách škol.

V rámci školních vzdělávacích programů se připravují žáci v ekonomických oborech Obchodní akademie a Cestovní ruch. Oba obory jsou čtyř leté a jsou zakončeny maturitní zkouškou.

Dalšími studijními obory uměleckého zaměření jsou Modelářství a návrhářství oděvů a Výtvarné zpracování skla. U těchto oborů konají uchazeči talentové zkoušky, které se v letošním roce budou konat 6. a 7. ledna 2021. Obory jsou zakončeny maturitní zkouškou.

Z tříletých učebních oborů mohou zájemci vybírat z oborů Opravář zemědělských strojů, Mechanik opravář motorových vozidel, Ošetřovatel, Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla a Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů. Obory jsou zakončeny závěrečnou zkouškou, absolventi získají výuční list v daném oboru. Během studia získají žáci oborů Opravář zemědělských strojů a Mechanik opravář motorových vozidel bezplatně řidičské oprávnění skupiny B, C a T  a svářečských průkaz. Absolventi těchto tří letých oborů mohou dále pokračovat ve studiu na naší škole v nástavbovém studiu oboru Podnikání v 2leté denní nebo 3leté dálkové formě.

Studium v oboru Podnikání je zaměřeno na ekonomiku, podnikání, výpočetní techniku, cizí jazyky a je ukončeno maturitní zkouškou.

Škola využívá k teoretické i praktické výuce pracoviště, která jsou vybavena špičkovými technologiemi, tělocvičnou s lezeckou stěnou a squashovou halu. Dojíždějícím žákům jsou k dispozici dva nově zrekonstruované domovy mládeže. 

Studenti všech oborů se pravidelně účastní domácích i zahraničních exkurzí (Německo, Itálie, Švýcarsko), výměnných pobytů s našimi partnerskými školami (Slovensko, Itálie, Japonsko, Německo), studentských soutěží (jazykové olympiády, sklářská sympozia, Mladý módní tvůrce,…)

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.sostrebon.cz
Facebook: www.facebook.com/sostrebon
Zaměření školy: Obchodní akademie, Střední odborná škola, Střední odborné učiliště
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet přijímaných do prvního ročníku: 140
Počet přihlášených: 160
Počet zapsaných: 140
Počet studentů: 500
Počet absolventů od roku založení: 30000

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Opravář zemědělských strojů

Mechanik opravář motorových vozidel

Ošetřovatel

Pečovatel Prezenční studium

Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla (malba skla, broušení skla)

Cestovní ruch

Služby cestovního ruchu Prezenční studium

Obchodní akademie

Modelářství a návrhářství oděvů

Výtvarné zpracování skla - broušení či malba

Podnikání

Dny otevřených dveří

viz. www.sostrebon.cz

Přijímací řízení

viz.sostrebon.cz

Podrobné informace o škole

OA, SOŠ a SOU Třeboň. Jediná škola na jihu Čech poskytující absolventům základních škol vzdělání ve sklářských oborech zušlechťování skla (broušení a malba skla) a v modelářství a návrhářství oděvů.  Škola s osmdesátiletou tradicí opravárenských oborů (mechanik opravář motorových vozidel a opravář zemědělských strojů),  absolventům nabízí i možnost nástavbového maturitního studia jak v denní tak v dálkové formě. Poskytuje i vzdělání v ekonomických oborech jako je Cestovní ruch a Obchodní akademie.

OA, SOŠ a SOU Třeboň, je školou třetího tisíciletí ve vybavenosti tříd i učeben pro odborné předměty a odbornou praxi a také způsobu získávání nových poznatků.                                 Dílny pro výuku oboru opravář zemědělských strojů a automechanik jsou vybaveny novou technikou pro diagnostiku automobilů a traktorů, novými CNC obráběcími stroji a sadami nového montážního a demontážního nářadí. Teoretická výuka byla vybavena moderní výukovou digitální technikou.

  Mezinárodní spolupráci mezi školami aktivně udržuje s italským Trentem, slovenským Svitem, rakouským Gmundem, portugalskou školou v Lisabonu a s japonskou univerzitou  Kagava ve městě Takamatsu. Dále se již rozběhla spolupráce  s německým Grafenou a Zwieslem a v loňském roce proběhl první výměnný pobyt studentů s čínskou Donghají. Jeden měsíc se našich 5 studentů učilo brousit čínský křišťál. Mimo zahraničních probíhá příležitostná spolupráce i s tuzemskými školami a podniky.

Studenti se pravidelně účastní nejrůznějších výstavních a soutěžních akcí prakticky se všemi učebními i studijními obory.

Studijní i učební obory jsou koncipovány tak, aby připravily studenty pro požadavky výrobního procesu i studia na vyšších odborných či vysokých školách.

Vedení školy aktivně vyhledává těsné kontakty s výrobními a opravárenskými podniky pro odbornou praxi žáků i jejich pracovní uplatnění po ukončení studia. 

OA, SOŠ a SOU Třeboň - škola v klidném lázeňském prostředí poskytující špičkové služby nejen svým žákům, ale také rodičům, kteří nemusí mít z budoucnosti svých dětí obavy. Více info najdete na 

www.sostrebon.cz

 nebo facebooku: 

www.facebook.com/sostrebon

Diskuze