preview

Obchodní akademie, ŠKOLA 2000, s.r.o.

Popis

Vítáme vás na stránkách Obchodní akademie, ŠKOLA 2000, s.r.o. Škola byla založena v roce 1995. Sídlí v historické budově První české reálky v Ječné ulici č. 30/517 v Praze 2.

Nabízíme vzdělávací program ČTYŘLETÉHO MATURITNÍHO DISTANČNÍHO STUDIA oboru 63-41-M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE.

Absolvent získá všeobecné a odborné vzdělání potřebné k výkonu obchodně podnikatelských funkcí.

Distanční forma vzdělávání je založena na samostatném studiu. Studenti komunikují se školou a vyučujícími prostřednictvím ITE. Doporučuje se účast na nepovinných konzultacích, které se konají 7 x – 8 x za pololetí vždy v úterý odpoledne podle rozvrhu. V měsíci lednu a červnu jsou vypsány pololetní zkoušky.

Do distanční formy studia se hlásí časově a pracovně vytížení uchazeči, podnikatelé, zaměstnanci státní správy s neukončeným středoškolským vzděláním, sportovci, pracovníci žijící částečně v zahraničí apod.

Lze započítat předchozí vzdělání na jiné střední škole (učilišti, odborné škole, gymnáziu atd.)
a přijmout uchazeče/čku do vyššího než prvního ročníku na základě rozdílových zkoušek a dalších podmínek.

Studenti na začátku školního roku obdrží tematické plány jednotlivých předmětů a přístup ke studijní podpoře. Během studia zpracovávají zadané úkoly, testy, cvičení, seminární práce. Vyučující maturitních předmětů navíc nabízí doučování.

Studium je ukončeno maturitní zkouškou v souladu s platnou školskou legislativou. Umožňuje navazující studium na vysoké škole.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://dalkovestudium.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/dalkovestudium/
Zaměření školy: Obchodní akademie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

63-41-M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE

Diskuze