Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická, Tábor, Jiráskova 1615

Video

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.oatabor.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/oatabor
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=MzvraUFzx_0
Zaměření školy: Integrovaná střední škola, Obchodní akademie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Obchodní akademie (63–41–M/02)

Ekonomické lyceum (78-42-M/02)

Podrobné informace o škole

Z historie:

Škola reaguje na požadavky veřejnosti a ekonomického trhu nejen zaměřením svých studijních oborů, ale také vybaveností školy. Ve školním roce 2015/16 měla škola 27 tříd, z toho 12 odborných (počítačové učebny, multimediální učebna, učebny určené pro výuku písemné elektronické komunikace, jazykové učebny a přednáškové místnosti).

Počítačové vybavení je podle možností neustále modernizováno, v počítačových učebnách jsou kromě počítačů také datavideoprojektory a plátna. Všechny kabinety, sborovna, ředitelna, kancelář zástupce ředitele a kancelář školy jsou vybaveny počítači propojenými ve školní síti. Žákům, studentům i zákonným zástupcům je na stránkách školy dále přístupný program, kde mají možnost sledovat rozvrh, rozpis suplování, klasifikaci, absenci atd. Škola je připojena na internet, uvnitř školy je využíván intranet. V celé budově je instalována síť WiFi, která je přístupná všem žákům, učitelům a zaměstnancům školy. Odborné učebny jazyků jsou vybaveny videopřehrávači, DVD přehrávači, počítači, byly zde nově instalovány interaktivní tabule s datavideoprojektory.

Všechny učebny jsou v současné době vybaveny novým nábytkem. Ve sborovně mají jednotliví učitelé k dispozici uzamykatelné skříňky, počítač propojený ve školní síti, kopírku a scanner. Ve škole byly zrekonstruovány všechny šatní prostory, sprchy u tělocvičny, nově byla zrekonstruována i tělocvična samotná. V současné době aktuálně probíhá rekonstrukce školního hřiště, které bude možno využívat ke sportovním účelům.

Úkolem každé školy je samozřejmě vzdělávat. Naše škola poskytuje svým žákům vzdělávání nejen v rámci závazných rámcových vzdělávacích plánů, ale také netradiční formy výuky v podobě aktivní účasti v různých projektech, a to hlavně zahraničních. V rámci mezinárodní spolupráce škol mají naši žáci možnost poznávat studentský život v Německu. V projektu Erasmus + pak vybraní žáci absolvují odbornou stáž ve Velké Británii, kde získají nové odborné i jazykové dovednosti v mezinárodním prostředí.

Diskuze