Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko, příspěvková organizace

Video

Jsme škola, kam žáci chodí rádi. Jak je to možné? Podporujeme pozitivní klima a pevný stabilní řád. Rozvíjíme v mladých lidech snahy o získání kvalitního vzdělání a dovedností, které budou v budoucnosti potřebovat. Dáváme jim pozitivním vzorem příležitost dospět v kvalitní osobnost. Stavíme na dobrých vztazích mezi žáky a pedagogy. Bez tohoto by naše škola nemohla být tak úspěšná. 

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Obchodní akademie

Praktická sestra

Podrobné informace o škole

Studijní obory:

Diskuze