preview

Manažerská akademie - střední odborná škola, s.r.o.

Popis

Manažerská akademie je stabilní a perspektivní škola. Ve čtyřech studijních oborech zabezpečuje výuku kvalifikovaný pedagogický sbor interních profesorů. Disponuje kvalitním vybavením, zejména na úrovni výpočetní techniky. Každá třída je vybavena PC s multimediální projekcí. Výuka probíhá s využitím nejmodernějších technologií, včetně komunikace žáků s celým světem prostřednictvím Internetu a s využitím multimediální techniky.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: https://www.mg-akademie.cz/index.php
Zaměření školy: Střední odborná škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Podrobné informace o škole

Průmyslová ekonomika a management

Proč obor vzniknul?

Impulzem vzniku oboru byla nově přicházející čtvrtá průmyslová revoluce (masivní nástup robotů a digitalizace výroby, díky které půjde vše kontrolovat a obsluhovat přes internet) a z toho vyplývající nedostatek lidí požadované kvalifikace. Viz Národní iniciativa Průmysl 4.0.
Dalším klíčovým momentem byla výzva velkých, středních, ale i malých firem po lidech, kteří mají znalosti pro zvládnutí pozic středního managementu. Ve spolupráci s těmito firmami vznikl obor zaměřený na podnikání a management v podmínkách průmyslových firem.

Velký důraz je tedy kladen na aplikaci teoretických znalostí reálně v praxi.

Cíl studia.

Cílem studia je poskytnout žákům možnost získat vzdělání zaměřené na podnikání a řízení v podmínkách průmyslových firem v tuzemském i v mezinárodním prostředí. Zvládnutí základního množství manažerských znalostí a dovedností předurčuje jejich zařazení na pozice středních manažerů, kde dochází k průniku oborů, např. v řízení technických, provozních, obchodních, ale i marketingových útvarů.

Uplatnění absolventů.

Absolventi naleznou uplatnění zejména na pozici středních manažerů v tuzemském i v mezinárodním, zejména evropském prostředí. Absolventi budou schopni se podílet na vykonávání ekonomických a manažerských funkcí na nižších či středních úrovních řízení podniku a dalších institucí, které znalost managementu podnikatelských subjektů předpokládají. Uplatnění naleznou zejména v průmyslových podnicích, v podnicích působících v odvětví energetiky, dopravy a skladování, v obchodě a službách či v poradenských firmách. Stejně tak budou připraveni převzít řízení rodinných firem či zahájit vlastní podnikatelskou činnost, případně pokračovat ve studiu na Vysoké škole.

Na co klademe důraz?

Důraz je kladen na výuku anglického jazyka, matematiky, informačních systémů, a dalších odborných předmětů. Mimořádný důraz je pak kladen na odbornou praxi, která bude probíhat u našich partnerů.

Zvláštnosti oboru.

Zvláštnosti oboru vycházejí především z učebního plánu. První zvláštností je preferenční výuka angličtiny v rozsahu až šesti hodin týdně (anglický jazyk, konverzace, anglický jazyk odborný). Důvod je jednoduchý, perfektní zvládnutí angličtiny s možností získání mezinárodní certifikace. Doplněno o druhý jazyk němčina.
Novinkou jsou předměty Firemní ekonomika a Management obchodního případu, které žáky přenášejí do reálného prostředí firem. Viz anotace předmětů.
Další novinkou je výuka předmětu Informační systémy a zapojení žáků do projektu „Pohodová škola“ = praktické zvládnutí informačního systému POHODA, blíže na http://www.pohodovaskola.cz/
Velký důraz klademe na komunikaci, naučit žáky příjemnému vystupování, chování a úspěšnému zvládnutí obchodních jednání.
V předmětu učební praxe budou žáci mimo jiné zapojeni do projektu JA Czech – studentská firma. Studenti v rámci výuky tohoto předmětu založí vlastní obchodní společnost, která funguje pod vedením učitele a konzultanta. JA Firma umožňuje účastníkům proniknout do problematiky fungování společnosti od jejího založení až po likvidaci. Jedná se o reálnou činnost, nikoliv fiktivní. Bližší Info na http://www.jacr.cz/media/6377/z_skan__kompetence_v_r_mci_ja_firmy.pdf

 

 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

Jediný obor zaměřený na přípravu plně kvalifikovaných pracovníků pro řízení a vedení agend v působnosti obcí, měst, územních, vyšších územních, ústředních nebo jiných orgánů státní správy a samosprávy. Další uplatnění na úřadech práce, finančních, sociálních a katastrálních úřadech, v realitních kancelářích, v advokátních, právních a dalších poradenských službách, příprava pro práci u policie atd.

Z cizích jazyků se povinně studuje angličtina a němčina.

Absolventi též získají dostatečně široký základ pro vysokoškolské studium, ideální příprava pro přijetí na fakulty právnické, veřejnosprávní a policejní akademie.

 

MEDIÁLNÍ KOMUNIKACE - ŹURNALISTIKA

Mediální komunikace je moderní ekonomický obor zaměřený na získání ekonomických znalostí, komunikace s veřejností, mediální komunikace, praktických jazykových znalostí, schopnosti pracovat s informačními a komunikačními technologiemi. Klade důraz na osvojení zásad mluveného i psaného projevu, vystupování na veřejnosti, umění komunikace se sdělovacími prostředky. Seznamuje studenty s vývojovými trendy v Public Relations, principy marketingu, psychologií reklamy.

Nedílnou součástí programu je odborná praxe, která umožňuje studentům postupné nabývání praktických znalostí z oblasti Public Relations, komunikačních schopností a vyšší úrovně samostatnosti. Program zahrnuje výuku 2 cizích jazyků angličtiny a němčiny.

Absolvent studijního programu Mediální komunikace je připravován pro práci v reklamních, marketingových a PR agenturách, ve sdělovacích prostředcích, v politických a dalších subjektech občanské společnosti, v odděleních styku s veřejností, v obchodních společnostech jako tiskový mluvčí a v samostatném podnikání. Současně má možnost studovat na vysokých školách.

 

 

Diskuze