preview

Střední škola strojírenská a elektrotechnická

Popis

Střední škola strojírenská a elektrotechnická slučuje střední odbornou školu a střední odborné učiliště a zajišťuje výuku ve studijních i v učebních oborech. Studijní obory jsou zakončeny maturitní zkouškou, učební obory závěrečnou zkouškou s výučním listem. Výuka umožňuje vzájemnou prostupnost mezi studijními a učebními obory. To dovoluje žákům podle dosahovaných výsledků ve studiu přestupovat do jiného oboru i v průběhu studia. Škola připravuje děvčata a chlapce v elektrotechnických a strojírenských oborech. Absolventi učebních oborů mají možnost získat maturitu v nástavbovém denním nebo dálkovém studiu. Škola má vlastní jídelnu s kuchyní. Pro žáky ze vzdálenějších míst škola zajišťuje ubytování a celodenní stravování v domově mládeže, který je v blízkosti správní budovy.
Původní průmyslová škola pokračovací byla založena v roce 1885. Současným zřizovatelem Střední školy strojírenské a elektrotechnické je Královéhradecký kraj.

Výuka probíhá ve třech objektech v Nové Pace a ve dvou objektech ve Vrchlabí.

V hlavním objektu v Kumburské 846 v Nové Pace jsou učebny pro výuku teoretických předmětů, školní jídelna a slouží i jako správní budova.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: www.sssenp.cz/
Zaměření školy: Integrovaná střední škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK, MECHANIČKA ELEKTROTECHNIČKA

26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ

26-51-H/02 ELEKTRIKÁŘ – SILNOPROUD

23-52-H/01 NÁSTROJAŘ

23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ

26-41-L/52 PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA

23-43-L/51 PROVOZNÍ TECHNIKA

Diskuze