preview

Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace

Popis

Integrovaná střední škola automobilní Brno patří mezi nejmodernější střední odborné školy se zaměřením na výuku autooborů, a to s téměř šedesátiletou tradicí. Školou za tuto dobu prošlo více než 20 tisíc žáků v různých automobilních oborech.

 

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://issabrno.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/ISSABrno/
Zaměření školy: Integrovaná střední škola, Střední odborná škola, Střední odborné učiliště
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 462
Počet přihlášených: 850
Počet zapsaných: 462
Počet studentů: 1150
Počet absolventů od roku založení: 20000

Podrobné informace o škole

Dle jednotlivých oborů mají žáci možnost získat v rámci výuky řidičská oprávnění A,B,C1 a C. Pro žáky je organizována celá řada mimoškolních aktivit, zájezdy na zahraniční autosalony, odborné exkurze, seznamovací kurzy v Podhradí nad Dyjí, činnost školního sportovního klubu, vydávání školního časopisu, přístup žáků na Wi-Fi, služby školního poradenského pracoviště, promítání filmů v ojedinělém kině Kryt atd. Žáci školy pravidelně získávají přední pozice v celostátních i mezinárodních odborných soutěžích.

Škola je úspěšná v realizaci celé řady projektů, které jsou zaměřeny např. na inovaci výuky v souvislosti s rozvojem elektropohonů a alternativních pohonů vozidel, vytváření e-learningové podpory výuky, výměnné zahraniční stáže žáků, vzdělávání pedagogických pracovníků a další.
Kromě hlavní činnosti se škola zabývá také realizací celé řady programů dalšího vzdělávání dospělých, z nichž za zmínku patří zejména aktivity Centra dopravního vzdělávání: školení zkušebních komisařů, řidičů profesionálů, řidičů referentů a autoškola pro veřejnost. Další odborné kurzy a školení pořádáme pro zaměstnance pojišťoven, značkové servisní sítě FIAT, pracovníky motoservisů atd. 
Škola je smluvní partner pro opravy sanitních vozů Záchranné služby JMK, které probíhají v rámci odborné praxe žáků.

Diskuze