Konzervatoř Brno, příspěvková organizace

Popis

 

Dnešní Konzervatoř Brno je státní školou, která bezplatně poskytuje vyšší odborné vzdělání v oborech Hudba, Zpěv a Dramatické umění. Uchazeči o studium jsou přijímáni na základě úspěšného vykonání přijímací zkoušky. Šestileté denní studium posluchačů zpravidla ve věku 15 až 21 let je zakončeno absolutoriem a získáním diplomu a titulu DiS „diplomovaný specialista*“. Žáci mohou ukončit vzdělávání v konzervatoři také maturitní zkouškou – nejdříve však po čtvrtém ročníku – a dosáhnout tak středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Aktivity a výsledky

Žáci konzervatoře pravidelně vystupují na mnoha školních i mimoškolních veřejných vystoupeních a účastní se různých soutěží a přehlídek doma i v zahraničí.

Během školního roku pořádá brněnská konzervatoř desítky veřejných koncertů – komorních, orchestrálních, absolventských a dalších, premiéru a reprízy operního představení, několik divadelních představení. Na četných domácích i zahraničních soutěžích získávají každoročně žáci školy desítky cen a čestných uznání.Více informací zde

Organizace

Vedoucí oddělení řídí 11 odborných oddělení:

 • strunných nástrojů
 • klávesových nástrojů
 • akordeonu a kytary
 • bicích nástrojů a cimbálu
 • dechových žesťových nástrojů
 • dechových dřevěných nástrojů
 • sólového zpěvu
 • povinného klavíru a korepetic
 • hudební teorie, skladby a dirigování
 • hudebně dramatické
 • všeobecně vzdělávacích předmětů

Ředitelem školy je od roku 2009 MgA. Pavel Maňásek

Statutárním zástupcem ředitele je MgA. Hana Kobzová

Zástupcem ředitele a dramaturgem je Ing. Mária Zbořilová

Obory vzdělání

Obor vzdělání Hudba připravuje žáky tak, aby se uplatnili jako sólisté, komorní nebo orchestrální hráči, ve studijních zaměřeních skladba a dirigování jako skladatelé, dirigenti, sbormistři, aranžéři a hudební redaktoři. Absolventi oboru Zpěv se uplatňují jako zpěváci či sólisté v divadelních a koncertních souborech a v podnikatelských aktivitách v odvětví kultury. Studijní obor Hudebně dramatické umění vychovává herce pro divadlo, film, televizi a rozhlas. Absolventi všech oborů se mohou uplatnit též jako umělecko-pedagogičtí pracovníci.

Vzdělání

Všeobecná složka Vzdělání poskytované v konzervatoři má 2 složky – všeobecnou a odbornou. vzdělání vede ke správnému a kultivovanému používání mateřského i cizího jazyka, k poznání a pochopení funkce literatury a ostatních druhů umění, k poznání kulturních souvislostí českých i světových dějin.

Odborná složka vzdělání rozvíjí dovednosti a vědomosti potřebné:

 • k pochopení a užívání hudebně teoretické části odborného vzdělání
 • ke zvládnutí umělecko-pedagogické profese k profesionálnímu ovládnutí hráčské, pěvecké, dirigentské nebo skladatelské techniky.

Žáci oboru Hudba se vzdělávají v hlavním oboru hra na nástroj 2 – 3 hodiny týdně, doporučená doba domácí přípravy dosahuje až 35 hodin týdně. Povinná je hra na klavír, orchestrální a komorní hra, znalost dějin a literatury nástroje. V 5. a 6. ročníku studia je studium rozšířeno o pedagogické předměty. Z hlavního oboru studia vykonávají studenti každoročně komisionální zkoušky, vzdělání ukončují absolutoriem, výjimečně maturitní zkouškou.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: https://konzervatorbrno.eu/
Zaměření školy: Konzervatoř
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Diskuze