Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou

Popis

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Škola uplatňuje jednotu výchovy a vzdělávání, spojení školy se životem a usiluje o všestranný harmonický rozvoj osobnosti mladého člověka. Vychovává jej ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie, formuje jeho intelektuální a mravní rozvoj, připravuje jej na tvořivou práci a odbornou činnost v povolání a poskytuje výchovu estetickou, zdravotní, tělesnou i ekologickou.

Gymnázium je všeobecně vzdělávací, vnitřně diferencovaná škola, která připravuje především pro studium na vysokých školách a vyšších odborných školách. Žáci mají možnost studovat anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk nebo latinu.  V průběhu studia se mohou profilovat dle volitelných seminářů. Gymnázium má čtyři a osm ročníků. Studium  je zakončeno maturitní zkouškou.

Na střední odborné škole v maturitních oborech Informační technologie, Strojírenství a Mechanik seřizovač se žáci připravují především pro výkon odborných činností, zejména technickohospodářských a ekonomických. Součástí studia je povinná praxe ve firmách. Studium trvá čtyři roky a je zakončeno maturitní zkouškou.   Dálkové nástavbové studium (výuka v sobotu)  oboru Podnikání trvá tři roky a je zakončeno maturitní zkouškou.

Učební obory Strojní mechanik, Nástrojař a Obráběč kovů jsou součástí střední odborné školy a poskytují odbornou přípravu pro výkon povolání žákům, kteří ukončili povinnou školní docházku základní školy. Součástí výuky může být odborná praxe u firem a práce na produktivní činnosti ve školních dílnách. Žáci vybraných oborů mají při splnění požadovaných kritérií stipendia. Příprava se ukončuje úspěšným vykonáním závěrečné zkoušky. Absolvent obdrží výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce.

Vyšší odborná škola připravuje pro kvalifikovaný výkon náročných odborných činností v oblasti ekonomie. Je určena pro studenty, kteří úspěšně ukončili studijní obor s maturitou. Součástí studia je souvislá 14denní praxe po prvním a druhém ročníku a 5ti měsíční praxe ve třetím ročníku. Studium trvá tři roky, je ukončeno absolutoriem a absolvent obdrží diplom s právem užívat titul DiS.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: www.gvi.cz
Facebook: www.facebook.com/gsv.ledec
Zaměření školy: Gymnázium, Střední odborná škola, Střední odborné učiliště
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet přijímaných do prvního ročníku: 30
Počet zapsaných: 30
Počet studentů: 150

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Ekonomika a management podniku

Dny otevřených dveří

19. 10. 2022 od 8.00 hodin do 17.00 hodin

26. 11. 2022 od 9.00 hodin do 12.00 hodin

Prohlídka školy je možná kdykoliv po předcházejí domluvě.

  • Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou
  • Husovo nám. 1, 584 01 Ledeč nad Sázavou
  • tel.: 569669500
  • e-mail: sekretariat@gsv365.cz
  • www.gvi.cz

Diskuze