Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115

Popis

Stručná charakteristika školy

Naše škola sídlí v areálu Radlická 591/115, 158 00 Praha 5. Vlastníkem areálu a zřizovatelem školy je hlavní město Praha. Školní budova je bezbariérová včetně přístupové cesty od stanice metra Nové Butovice. Naše škola poskytuje žákům ubytování v internátu, který je situován v areálu školy, stejně jako jídelna.

Škola vzdělává především žáky se zrakovým postižením, žáky se souběžným postižením více vadami, žáky s jinou formou zdravotního postižení či znevýhodnění. Prostřednictvím kvalifikovaného pedagogického sboru, přátelského a blindfriedly prostředí stejně jako respektu k podpůrným opatřením a individualitě každého žáka vytváříme optimální podmínky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP) tak, aby mohli dosáhnout srovnatelné úrovně vzdělání jako žáci v běžných školách.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.goapraha.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/GOAPraha/
Zaměření školy: Gymnázium, Střední odborná škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Gymnázium

Obchodní akademie

Sociální činnost

Obchodní škola

Podrobné informace o škole

Specifičnost naší školy utváří:

 • menší počet žáků ve třídě oproti běžné škole
 • individuální přístup k žákům s ohledem na jejich SVP
 • vedení výuky vyučujícími s kvalifikací speciálního pedagoga
 • podpůrná činnost Školního poradenského pracoviště (školní psycholog, sociální pracovnice, metodik prevence, výchovný poradce, metodik prostorové orientace)
 • vybavenost školy moderními kompenzačními pomůckami, speciálně didaktickými pomůckami a výpočetní technikou
 • nadstandardní vybavenost kmenových tříd a odborných učeben
 • spolupráce se speciálními pedagogickými centry a dalšími organizacemi podílejími se na procesu vzdělávání žáků se SVP
 • úzké kontakty s institucemi poskytujícími služby osobám se zrakovým postižením či jiným postižením
 • optimalizace školního prostředí ve vztahu k potřebám žáků

V rámci vzdělávacích programů vzděláváme absolventy základních škol ve třech programech čtyřletých oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou – gymnázium, obchodní akademie, sociální činnost a v jednom dvouleté oboru vzdělání zakončeném závěrečnou zkouškou – obchodní škola. Vyučujmeme podle běžných rámcových vzdělávacích programů, ovšem s respektem k  speciálním vzdělávacím potřebám našich žáků.

 • Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115
 • Radlická 591/115, 158 00 Praha
 • tel.: +420 235 521 214
 • e-mail: goa@goapraha.cz
 • https://www.goapraha.cz/

Diskuze