preview

Evangelická akademie Praha - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha 4

Ohodnoťte školu

Pro hodnocení naskenuj QR kód

Popis

Evangelická akademie byla zřízena Českobratrskou církví evangelickou jako střední škola zaměřená na výchovu pracovníků v sociálních službách a dalších odborníků. Škola byla zařazena do sítě škol s účinností od 1. 9. 1990. Posláním Evangelické akademie je připravit sociální pracovníky a odborné pracovníky v sociálních službách, kteří budou schopni samostatně působit v sociální sféře pro potřebné spoluobčany, a to s ohledem na moderně koncipované komplexní služby a křesťanský přístup ke klientovi.  Má také připravit budoucí pracovníky škol a školských zařízení k odpovědné, samostatné a tvořivé práci s dětmi a mládeží. Kromě kvality vzdělání klademe důraz na kultivaci etických postojů žáků a studentů. Usilujeme o to, aby hodnoty milosrdenství, solidarity, důstojnosti člověka a tolerance získaly u studentů a žáků svou přesvědčivost a chtěli se na nich sami svobodně podílet. Výhodou je, že se osobními každodenními kontakty na malém prostoru vytváří příznivá atmosféra školy. Školní akce a různé aktivity jsou pořádány napříč ročníky a zaměřením, což vše dohromady přispívá k lepší přípravě absolventů školy.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: www.eapraha.cz
Facebook: https://www.facebook.com/EAPRAHA/
Zaměření školy: Střední odborná škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet přijímaných do prvního ročníku: 60
Počet přihlášených: 95
Počet zapsaných: 52
Počet studentů: 190

Dny otevřených dveří

Běžně plánujeme každý rok  dva dny otevřených dveří v prosinci a lednu, v online formě několik setkání s uchazeči v lednu a únoru.

Přijímací řízení

Kromě jednotné přijímací zkoušky konáme školní zkoušku formou motivačního pohovoru.

  • Evangelická akademie Praha - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha 4
  • Hrusická 7, 14100 Praha
  • tel.: 272761609
  • www.eapraha.cz

Diskuze