Evangelická akademie Praha - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha 4

Popis

Evangelická akademie byla zřízena Českobratrskou církví evangelickou jako střední škola zaměřená na výchovu pracovníků v sociálních službách a dalších odborníků. Škola byla zařazena do sítě škol s účinností od 1. 9. 1990. Posláním Evangelické akademie je připravit sociální pracovníky a odborné pracovníky v sociálních službách, kteří budou schopni samostatně působit v sociální sféře pro potřebné spoluobčany, a to s ohledem na moderně koncipované komplexní služby a křesťanský přístup ke klientovi.  Má také připravit budoucí pracovníky škol a školských zařízení k odpovědné, samostatné a tvořivé práci s dětmi a mládeží. Kromě kvality vzdělání klademe důraz na kultivaci etických postojů žáků a studentů. Usilujeme o to, aby hodnoty milosrdenství, solidarity, důstojnosti člověka a tolerance získaly u studentů a žáků svou přesvědčivost a chtěli se na nich sami svobodně podílet. Výhodou je, že se osobními každodenními kontakty na malém prostoru vytváří příznivá atmosféra školy. Školní akce a různé aktivity jsou pořádány napříč ročníky a zaměřením, což vše dohromady přispívá k lepší přípravě absolventů školy.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: www.eapraha.cz
Facebook: https://www.facebook.com/EAPRAHA/
Twitter: https://www.instagram.com/ea_praha/
Zaměření školy: Střední odborná škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet přijímaných do prvního ročníku: 72
Počet přihlášených: 95
Počet zapsaných: 71
Počet studentů: 210

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Pedagogické lyceum

pedagogické/humanitní Prezenční studium pedagogické lyceum

Sociální činnost

sociální Prezenční studium sociální činnost
sociální Kombinované studium sociální činnost v prostředí etnických minorit

Dny otevřených dveří

Běžně plánujeme každý rok  dva dny otevřených dveří v prosinci a lednu, Poslední DOD v tomto školním roce bude 19. ledna 2023 v budově školy od 14. do 18. hodiny.

Přijímací řízení

Kromě jednotné přijímací zkoušky konáme školní zkoušku formou motivačního pohovoru.

Podrobné informace o škole

V denní formě vzdělávání jsou žáci v oboru Sociální činnost připraveni pro činnosti spojené s poskytováním sociálních služeb a pomoci zdravotně a sociálně handicapovaným lidem. Kombinovaná (dříve dálková) forma vzdělávání  je s větším důrazem na všeobecnou složku vzdělání a je otevřena všem uchazečům v projektu tzv. Druhé šance, kde si mohou doplnit středoškolské vzdělání dospělí, kteří z různých důvodů předčasně opustili vzdělávací systém.
Studijní obor Pedagogické lyceum je určen žákům se zájmem o humanitní obory, esteticko-výchovné disciplíny, tělesnou výchovu či cizí jazyk, kteří po jeho absolvování chtějí pokračovat ve vysokoškolském studiu. Své uplatnění najdou také ti, kteří chtějí hned po ukončení střední školy pracovat jako asistenti pedagoga ve školách nebo jako pedagogové volného času.
Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků nabízí akreditované kurzy pro asistenty pedagoga podle § 20 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb. a kurzy pro pedagogy v rámci dalšího vzdělávání, zejména s ohledem na práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.

  • Evangelická akademie Praha - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha 4
  • Hrusická 7, 14100 Praha
  • tel.: 272761609
  • e-mail: skola@eapraha.cz
  • www.eapraha.cz

Diskuze