Euroškola Česká Lípa střední odborná škola s.r.o.

Popis

Euroškola Česká Lípa je:

- střední odborná škola s dvaadvacetiletou tradicí, je součástí sítě Euroškol v ČR
- obsadila 1. místo v projektu STŘEDNÍ ŠKOLA ROKU 2014, 2015, 2016 v Libereckém kraji
- je zařazena Ministerstvem školství do rejstříku škol od roku 1992
- je velmi dobře hodnocena Českou školní inspekcí
- má lektora osobnostního rozvoje dbá na rozvoj emoční inteligence žáků
- organizuje zkoušky a vydává osvědčení o získání profesní kvalifikace Průvodce cestovního ruchu

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: www.euroskola.cz
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Euro%C5%A…958
Zaměření školy: Hotelová škola, Střední odborná škola
Typ školy: Soukromá
Bezbariérový přístup: Ne
Počet přijímaných do prvního ročníku: 65
Počet studentů: 294

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (denní), 65-42-M/01 Hotelnictví (denní), 64-41-L/51 Podnikání (nástavbové)

63-41-M/01 Bezpečnostní služby - denní Prezenční studium
65-42-M/01 Hotelnictví a cestovní ruch - denní Prezenční studium
63-41-M/01 Marketing a reklama - denní Prezenční studium
64-41-L/51 Podnikání- kombinované nástavbové studium Prezenční studium

Dny otevřených dveří

Každé pondělí 8:00-16:00 h - Den otevřených dveří

 

Přijímací řízení

Kritéria pro přijetí

 • jednotné přijímací zkoušky z MAT, CJL
 • výsledky za poslední 3 klasifikační období – podmínkou přijetí je úspěšné ukončení základního vzdělávání a prospěch BEZ nedostatečné z povinných předmětů
 • krátký motivační pohovor

 • portfolio žáka

Podmínky přijetí

 • dosažení základního vzdělání úspěšným ukončením základní školy

 • podání přihlášky

 • absolvování přijímacího řízení

 • podpis smlouvy o studiu

Přijat bude příslušný počet žáků dle výsledného pořadí v přijímacím řízení (do naplnění kapacity oboru).

Žáci, kteří dosáhli v 1. pololetí 9. třídy vyznamenání, získají slevu na školném ve výši 7.500,- Kč.
Žáci, kteří na Euroškole dosáhnou na konci roku prospěch 1,00, získají slevu na školném ve výši 100%.
Žáci, kteří na Euroškole dosáhnou na konci roku prospěch 1,01-1,2, získají slevu na školném ve výši 50%.

MARKETING A REKLAMA - uplatnění žáků v reklamních agenturách na pozici copywriter (psaní reklamních textů a sloganů), account manager (plánování kampaní pro jednotlivé společnosti), social media specialist (tvorba obsahu pro sociální sítě), grafický designer (příprava grafiky kampaní - billboardy, letáky, bannery). Další možností uplatnění je v různých společnostech na pozici marketing manager, marketing specialist. Odborné praxe v reklamních a mediálních agenturách.

HOTELNICTVÍ A CESTOVNÍ RUCH - odborná praxe ve **** hotelích již od 1. ročníku, praxe v zahraničí (Itálie, Německo, Španělsko), žáci mohou absolvovat BARMANSKÝ KURZ

BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY - odborná praxe již od 1. ročníku, žáci absolvují ve 3. ročníku AUTOŠKOLU. Aktivity - sebeobrana, horolezectví, střelba, přežití v terénu, kurz střelby a taktiky policejního zásahu.

ZDARMA Microsoft SW - zapojení žáků do programu DreamSpark
 

Podrobné informace o škole

10 dobrých důvodů proč studovat na Euroškole
(z anket žáků 1. ročníků maturitního studia)

1. Super učitelé a skvělá komunikace s nimi
2. Zajímavé předměty
3. Skvělé a zábavné vysvětlení učiva
4. Dobré jazykové vzdělání
5. Odborné stáže v zahraničí
6. Dobře vybavené učebny
7. Možnost používat notebook a tablet v hodinách
8. Exkurze a výlety
9. Studentská rada - poradní tým vedení školy
10. Nejlepší kantýna na světě

 • Euroškola Česká Lípa střední odborná škola s.r.o.
 • Železničářská 2232, 47001 Česká Lípa
 • tel.: 601 360 608
 • www.euroskola.cz

Diskuze