preview

The English College in Prague - Anglické gymnázium, o.p.s.

Video

Proč je Anglické gymnázium tak zajímavé

  • Vedle akademického vzdělání poskytujeme i široké spektrum mimoškolních aktivit
  • Mimoškolní aktivity zvyšují šance k přijetí na zahraniční univerzity
  • Umění, debatování, sport, program DofE, divadlo, jazykové kluby a další
  • Zavedli jsme program CARITAS, který zahrnuje charitativní činnost a dobrovolnictví
  • Důraz na výchovnou péči má pro život školy zásadní význam

 

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.englishcollege.cz/cs/
Facebook: https://www.facebook.com/englishcollege
Twitter: https://twitter.com/ecp_prague
Instagram: https://www.instagram.com/ecp_prague/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=GIYGLEILPLY
Zaměření školy: Střední odborná škola, Gymnázium
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Nižší stupeň (1.– 2. ročník, studenti ve věku 13 – 15 let)

Program přípravy na IB (3. – 4. ročník, studenti ve věku 15 – 17 let)

IB program (5. – 6. ročník, studenti ve věku 16 – 19 let)

Podrobné informace o škole

Na studentech nám záleží – výchovná péče

Studenti dosahují nejlepších výsledků, když se cítí šťastní, když jsou v bezpečí a vědí, že nejsou svým vyučujícím lhostejní. Naše výchovná péče je proto zásadní pro úspěch gymnázia a našich studentů.

  • Každý student má svého třídního učitele
  • Každý student je členem jedné ze čtyř kolejí, které mají své vedoucí
  • Každý vedoucí koleje dohlíží na blaho studentů v rámci dané koleje po celou dobu jejich studií
  • Pořádáme mnoho soutěží mezi jednotlivými kolejemi a každoročně udělujeme vítězným kolejím čtyři poháry v akademických, sportovních a kulturních kategoriích

 

Budování „wellbeing“ kultury v ECP

Velmi široce lze „wellbeing“ popsat jako kvalitu života člověka. Je třeba jej vztahovat k tomu, jak se cítíme a jak všeobecně fungujeme v různých oblastech života; týká se to kognitivních funkcí a našeho emocionálního, sociálního, fyzického i duševního zdraví.

V souvislosti s pandemií, přísnějšími požadavky britské legislativy a aktuálními trendy v mezinárodním vzdělávání jsme se rozhodli přistoupit k tomuto tématu systematicky.

Zavedli jsme programy pro učitele, ostatní zaměstnance a studenty, zřídili jsme několik pracovních skupin zaměřených na wellbeing, vytvořili dotazníky spokojenosti a zpětné vazby. Dále jsme na intranetu založili sekci zaměřenou na wellbeing, která má za cíl toto téma propagovat, uspořádali jsme webináře (jak pro studenty, tak i rodiče), školení první pomoci v oblasti duševního zdraví a budujeme také nové vztahy s externími odborníky.

 

Studijní program Naše škola nabízí jednotný studijní program pro 1.–4. ročník, který studenty připravuje na IB program a zároveň také pokrývá české národní kurikulum. Všechny předměty jsou vyučovány v angličtině, kromě češtiny a moderních jazyků (francouzštiny, němčiny a španělštiny), které jsou vyučovány v příslušném jazyce. Studijní program všech studentů 5. a 6. ročníku směřuje k mezinárodní maturitní zkoušce IB, přičemž zájemci jsou souběžně připravováni i k české maturitní zkoušce. Mezinárodní zkouška IB umožňuje studentům skládat státní maturitní zkoušku pouze z českého jazyka a literatury, ostatní předměty jsou uznány na základě dohody mezi Anglickým gymnáziem a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Důležitým principem našeho akademického programu je oceňování studentů za pozitivní výsledky – za to, co znají, čemu rozumějí a co dokážou – spíše než aby byli trestáni za chybovost. Kromě toho, že zjišťujeme, zda si studenti osvojili látku a umějí ji předat v ucelené podobě, podporujeme u studentů následující dovednosti: • Rozvoj gramotnosti a praktických dovedností • Kreativní a zvídavý přístup • Využití iniciativy a logiky při řešení problémů • Aplikace dovedností, znalostí a porozumění • Digitální gramotnost a efektivní využití informačních technologií 

Diskuze