preview

Dívčí katolická střední škola, Praha 1

Popis

Čím je naše škola naprosto výjimečná

Je malá – dohromady v ní studuje 52 žákyň.

Ve čtyřech třídách tedy spolubývá tak po deseti dívkách, žákyním se tak můžeme věnovat opravdu individuálně – my učitelé, třídní učitelé, náš školní psycholog se školním sociálním pracovníkem, školní speciální pedagog.

Na naší škole je možné studovat jeden ze dvou dvouletých oborů Pečovatelské služby nebo méně studijně náročný Praktická škola dvouletá.

Uplatnění nacházejí absolventi na pozici Pracovník v sociálních službách v domovech důchodců, pečovatelských službách, sociálních ústavech u dětí i dospělých apod.

Je kvalitně vybavena

Vybavení a pomůcky odpovídají současným trendům výuky
 

Na každých třináct studentek připadá jedna interaktivní tabule s dataprojektorem, ve škole je dostatek výpočetní techniky, PC nechybí v žádné učebně, výcvik první pomoci probíhá mimo jiné i na elektronickém resuscitačním trenažeru, cvičná kuchyně je vybavena moderním zařízením včetně pomůcek pro výuku handicapovaných studentek.

Mimoškolní činnost je opravdu různorodá

Nabízíme volnočasové aktivity po výuce

Včetně kroužků znakové řeči, včelařského, vinařského a zahradnického, zdravotní tělesné výchovy. Na začátku roku pořádáme adaptační kurz, kde rozhodně není nouze o zážitky, na které se nezapomíná.

Je neobvykle pestrá

S dívkami s běžnými studijními předpoklady studují děvčata z nefunkčních rodin, z dětských domovů, dívky s mentálními či tělesným handicapem.

Žákyně se během studia učí nejen se vzájemně tolerovat, ale jsou motivovány pomáhat jedna druhé, mít oči otevřené pro těžkosti i obdarování těch druhých.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://divciskola.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/divciskola
Zaměření školy: Střední odborná škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Pečovatelské služby

Praktická škola

Diskuze