Czech Sales Academy Trutnov - Střední odborná škola s.r.o.

Popis

SOŠ nabízí čtyřleté studium v oboru Ekonomika a podnikání ukončené maturitní zkouškou.

 

Více zde: 

https://voshk.webnode.cz/studium-na-sos/charakteristika-studia/

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://voshk.webnode.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/czechsalesacademy/
Zaměření školy: Střední odborná škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Podrobné informace o škole

ŽÁDNÉ ŠKOLNÉ PO DOBU STUDIA. Školné je u nás odložené, odpovědnost za svoje vzdělání přechází na žáky, kteří splácí školné až v době, kdy začnou pracovat. Rodiče hradí pouze stravné v pracovním týdnu. Učebnice, volnočasové aktivity, víkendové programy a ubytování na internátu včetně úvodního adaptačního kurzu, lyžařského a sportovního kurzu hradí zřizovatel školy. Žáci si platí pouze návštěvy divadel a školní výlety v průběhu pracovního týdne. 

JSME INTERNÁTNÍ ŠKOLA. Díky internátnímu režimu studia se škola stává přístupnou i pro žáky ze vzdálenějších regionů. V průběhu pracovního týdne jsou pro žáky připraveny volnočasové aktivity zaměřené na zdokonalení anglického jazyka, relaxaci, etickou výchovu, osobnostní rozvoj, sport a podnikatelské dovednosti. Žáci se díky internátní škole osamostatní, naučí se žít v kolektivu a nakládat s volným časem i kapesným. Internát a jídelna se nachází pouze 20m od školy. 

POSKYTUJEME PRO ŽÁKY VÍKENDOVÉ PROGRAMY S RODILÝMI MLUVČÍMI. Žáci zůstávají na internátě povinně o víkendech, v prvním ročníku 1 víkend, ve druhém ročníku 2 víkendy, ve třetím a čtvrtém ročníku 3 víkendy za sebou. Víkendové programy probíhají v anglickém jazyce a jsou vedeny rodilými mluvčími. O víkendech probíhají aktivity zaměřené na rozvoj komunikačních dovedností v angličtině spojené se sportovními a kulturiními aktivitami, např. geocashing, vaření, pečení cukroví, turistika v okolí Hradce Králové, sportovní aktivity apod. 

UMÍME PRACOVAT S ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. Máme kvalifikovanou vyučující českého jazyka, která se věnuje žákům s poruchami učení, kterým poskytuje reedukace nad rámec studia. 

NAŠI ABSOLVENTI MAJÍ NÁSKOK díky spojení teoretických vědomostí a praktických dovedností získaných v reálném prostředí při odborné praxi, která probíhá ve škole i ve firmách. Odborná praxe je zařazena již do 2.ročníku ve formě telemarketingového simuátoru. 

ŠKOLA DISPONUJE VLASTNÍMI VÝUKOVÝMI MATERIÁLY, na kterých s námi spolupracují špičkoví odborníci z oblasti obchodu z celého světa, v podobě e-učebnic a audio/videomateriálů, které jsou k dispozici absolventům po celý život zdarma. 

POSKYTUJEME ISIC KARTU ZDARMA. Pro žáky poskytujeme ISIC kartu zdarma, kterou pak mohou využívat na různé slevy pro studenty. 

 

Studentský parlament

  • Studentský parlament je tvořen vždy dvěma zástupci z každé třídy.
  • Studentský parlament se schází pravidelně, vždy 1. pátek v měsíci.
  • Žáci a studenti diskutují s vedením školy o svých návrzích, připomínkách a přáních.

Více zde: 

https://voshk.webnode.cz/studium-na-sos/charakteristika-studia/

Diskuze