preview

Czech sales academy Hradec Králové - Vyšší odborná škola a Střední odborná škola s.r.o.

  • Hradec Králové

Popis

CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové je jednou z nejstarších soukromých škol v Královéhradeckém kraji, byla založena v roce 1992. Hlavním cílem je připravit absolventy s vynikajícími komunikačními dovednostmi v českém a anglickém jazyce a s mezinárodním know-how v oblasti obchodu a podnikání.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Střední odborná škola
Typ školy: Soukromá
Bezbariérový přístup: Ne

Podrobné informace o škole

ŽÁDNÉ ŠKOLNÉ PO DOBU STUDIA. Školné je u nás odložené, odpovědnost za svoje vzdělání přechází na žáky, kteří splácí školné až v době, kdy začnou pracovat. Rodiče hradí pouze stravné v pracovním týdnu. Učebnice, volnočasové aktivity, víkendové programy a ubytování na internátu včetně úvodního adaptačního kurzu, lyžařského a sportovního kurzu hradí zřizovatel školy. JSME INTERNÁTNÍ ŠKOLA. Díky internátnímu režimu studia se škola stává přístupnou i pro žáky ze vzdálenějších regionů. V průběhu pracovního týdne jsou pro žáky připraveny volnočasové aktivity zaměřené na zdokonalení anglického jazyka, relaxaci, etickou výchovu, osobnostní rozvoj, sport a podnikatelské dovednosti. Žáci se díky internátní škole osamostatní, naučí se žít v kolektivu a nakládat s volným časem i kapesným. POSKYTUJEME PRO ŽÁKY VÍKENDOVÉ PROGRAMY S RODILÝMI MLUVČÍMI. Žáci zůstávají na internátě povinně o víkendech, v prvním ročníku 1 víkend, ve druhém ročníku 2 víkendy, ve třetím a čtvrtém ročníku 3 víkendy za sebou. Víkendové programy probíhají v anglickém jazyce a jsou vedeny rodilými mluvčími. NAŠI ABSOLVENTI MAJÍ NÁSKOK díky spojení teoretických vědomostí a praktických dovedností získaných v reálném prostředí při odborné praxi. ŠKOLA DISPONUJE VLASTNÍMI VÝUKOVÝMI MATERIÁLY, NA KTERÝCH S NÁMI SPOLUPRACUJÍ ŠPIČKOVÍ ODBORNÍCI Z CELÉHO SVĚTA. Naši absolventi mají také náskok v teoretických znalostech díky výukovým materiálům v podobě e-učebnic a audio/videomateriálům, které jsou tvořeny se špičkovými světově uznávanými odborníky v oblasti obchodu. K těmto materiálům mají neustálý přístup žáci i po skončení vzdělávání ve školní e-knihovně.

  • Czech sales academy Hradec Králové - Vyšší odborná škola a Střední odborná škola s.r.o.
  • Hradec Králové

Diskuze