preview

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o.

Video

Vzděláváme moderně a na vysoké úrovni o dosahujeme velmi dobrých výsledků maturitních zkoušek (MZ) mezi zdravotnickými školami JMK

 

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: http://grohova.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/cszsgrohova
Instagram: https://www.instagram.com/grohova.official/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=sm73j0Qziig
Zaměření školy: Střední zdravotnická škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Praktická sestra

Zdravotnické lyceum

Ošetřovatel

Podrobné informace o škole

 chceme nadále zlepšovat výsledky MZ posilováním jednotlivých gramotností 

 rozšíříme nabídku vzdělávacích aktivit – kurzů, kroužků a seminářů o používáme ve výuce moderní aktivizační metody a didaktické přístupy

  podpoříme využívání těchto metod ve všech předmětech dalším vzděláváním učitelů o zaměřujeme se ve výuce na posílení pozitivních postojů ke křesťanským hodnotám o podpoříme ve výuce většiny předmětů průřezové téma etická a náboženská výchovarealizujeme část výuky formou e-learningu 

 umožníme doplněním vzdělávacích materiálů využití e-learningu ve všech předmětech Realizujeme praxi na většině zdravotnických pracovišť v Brně o spolupracujeme s téměř všemi velkými nemocnicemi v Brně, hospicem a domovem důchodců

  budeme stabilizovat partnerské vztahy s jednotlivými pracovišti

  chceme rozšiřovat možnosti praxe pro odborné zdravotnické obory o umožňujeme žákům oboru zdravotnické lyceum praxi ve vybraných zdravotnických a sociálních zařízeních 

 nabídneme širší spektrum zdravotnických a sociálních pracovišť pro realizaci odborné praxe

  budeme hledat možnosti propojení odborné praxe s maturitními pracemi žáků Nabízíme 3 základní zdravotnické obory o nabízíme jeden všeobecně vzdělávací a dva odborné zdravotnické obory – zdravotnické lyceum, zdravotnický asistent a ošetřovatel

  chceme udržet stávající vzdělávací nabídku Jezdíme na odborné zahraniční stáže o spolupracujeme s nemocnicemi v Mistelbachu (Rakousko) a Miláně (Itálie)

  ustálíme vztahy se zahraničními partnery a navážeme pravidelnou spolupráci 

 plánujeme rozšířit nabídku zahraničních stáží v dalších zemích EU

  chceme navázat spolupráci se zahraničními partnery, kteří umožní stáž i žákům všeobecně vzdělávacího oboru Rozšiřujeme nabídku cizích jazyků (CJ), přípravy na vysoké školy (VŠ) apod. o realizujeme přípravu na MZ a přijímací řízení na VŠ, kroužky cizích jazyků, doučovací kroužky

  navážeme spolupráci s certifikovanými lektory CJ a s odbornými asistenty VŠ v oblasti přípravy na přijímací zkoušky

  zavedeme druhý cizí jazyk pro obor zdravotnický asistent

Diskuze