Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky

Popis

Budova zařízení se člení na část Dětského domova a na část školní (učebny-PC, výtvarná, dílny; školní družina, cvičná kuchyň, relaxační místnost) a na část společnou (jídelna, víceúčelový sálek – tělocvična). Ke společné části patří i venkovní prostory s asfaltovým hřištěm a malým bazénem s čističkou. Možnost ubytování na internátu v domovské části budovy.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: www.ddsmolina.cz
Zaměření školy: Praktická škola
Typ školy: Veřejná
Počet přijímaných do prvního ročníku: 3

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

78-62-C/002

Praktická škola dvouletá Prezenční studium

Dny otevřených dveří

Dle telefonické dohody.

Přijímací řízení

Bez přijímacích zkoušek.

Podrobné informace o škole

Obor je určen pro žáky se středně těžkým stupněm mentálního postižení (případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením), kteří ukončili povinnou školní docházku. Umožňuje žákům doplnit si a rozšířit všeobecné vzdělání a získat základní pracovní dovednosti, návyky a pracovní postupy potřebné v každodenním i v budoucím pracovním životě. Poskytuje základy odborného vzdělání a manuálních dovedností v oboru dle zaměření přípravy a vedoucích k profesnímu uplatnění. Absolventi jsou připravováni pro jednoduché pracovní činnosti v oblasti služeb a výroby (např. v sociálních a komunálních službách, ve zdravotnictví, ve výrobních podnicích, v zemědělství), případně k pokračování v dalším vzdělávání.

Diskuze