Sion High School

Popis

Při zakládání naší školy jsme byli v mnohém inspirováni americkými „High School“, pro které je typická široká škála předmětů a jejich různých úrovní s tím, že si žáci sami vybírají a nastavují, jak jednotlivé předměty, tak i jejich úroveň v jednotlivých variantách. 

Škola tak v současné době nabízí několik variant studia: - gymnázium, střední pedagogická škola, střední sportovní škola

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Gymnázium, Střední odborná škola, Střední pedagogická škola
Typ školy: Soukromá
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 92
Počet přihlášených: 136
Počet zapsaných: 92
Počet studentů: 136

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Gymnázium Prezenční studium
Gymnázium se sportovním zaměřením Prezenční studium
Pedagogické lyceum Prezenční studium
Pedagogické lyceum se zaměřením na tělesnou výchovu a sport Prezenční studium
Předškolní a mimoškolní pedagogika Prezenční studium
Předškolní a mimoškolní pedagogika Kombinované studium
  • Sion High School
  • Na Kotli 1201, 500 09 Hradec Králové
  • tel.: 734 684 291
  • e-mail: info@highschool.cz

Diskuze