preview

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, příspěvková organizace

  • Špindlerova 690, Roudnice nad Labem

Popis

Absolvent bude schopen: zpracovat a realizovat podnikatelský záměr a zajišťovat úkony související s finančními, daňovými a právními potřebami podnikání; komunikovat ve dvou cizích jazycích; rozvíjet strategický plán marketingu; sledovat a zavádět do praxe vývojové trendy ve vztahu k životnímu prostředí;

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Střední odborná škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Podrobné informace o škole

orientovat se na pojistném trhu a v bankovním sektoru; analyzovat a vyhledávat informace, ovládat potřebné počítačové programy a účelně využívat informační technologie a systémy pro ekonomické analýzy, včetně vytváření databází a využívání internetu; organizovat, plánovat a provádět komerční aktivity ve vztahu k nákupu a prodeji orientovat se v potřebných právních předpisech se schopností v praxi podnikatele;aplikovat zásady práva a právního vědomí; osvojit si metody použití daňové problematiky a optimalizace daní; zvládat problematiku řízení lidských zdrojů, vzdělávání, plánování a kontrolu podřízených.

  • Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, příspěvková organizace
  • Špindlerova 690, Roudnice nad Labem

Diskuze