Střední zdravotnická škola, Písek, Národní svobody 420

Popis

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: https://www.szs-pi.cz/
Zaměření školy: Střední zdravotnická škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

53-41-M/03 Praktická sestra

78-42-M/04 Zdravotnické lyceum

Podrobné informace o škole

Písek, který vznikl v polovině 13. století nad zlatonosnou Otavou, si po staletí vytvářel bohatou kulturní a školskou tradici. Byl často nazýván „jihočeskými Aténami“, někdy také městem studentů. A právem. Jsou zde jak střední školy se zaměřením na všeobecné vzdělání, tak i školy odborné. Mezi ně se řadí i Střední zdravotnická škola.

Historie a vývoj vzdělávání v oblasti ošetřovatelství spadá již do 2. poloviny 18. století. Škola navazuje na tradici škol pro ženská povolání, která v Písku existovala již v roce 1860. Na takzvané dívčí škole tehdy vyučoval A. Heyduk a PhDr. J. Pažout. Nadšení mladí učitelé vypracovali učebnice: Nauka o člověku, Lidská duše, Slovanské bájesloví.

Škola byla vystavěná na levém břehu řeky Otavy u Kamenného mostu, u městského chudobince. Odborná škola pro dívčí povolání, která žákyním poskytovala vyšší vzdělání, byla založena v r. 1906. V jejím čele stál Karel Kálal, jehož pamětní desku naleznete na budově školy a jež ji vedl do roku 1914. Karel Kálal byl přesvědčen, že vzdělaná žena velmi prospěje nejen rodině, ale uplatní se i ve veřejném životě, a tak se stane oporou pro vzdělání celého národa…

Diskuze