preview

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň, Karlovarská 99

Popis

Střední zdravotnická škola v Plzni, škola s dlouholetou tradicí, sídlí od roku 2000 v nové budově – v areálu středních škol na Karlovarské třídě, kde je dispozici také internát a školní jídelna. Budovu školy poznáte na první pohled – její okna září jasně modrou barvou, tedy tou barvou, která často zdravotnictví symbolizuje. Škola je příjemcem podpory z ESF, podílí se na několika projektech.  Novinkou naší školy je od 1. 9. 2016 otevření nového studijního oboru – Masér sportovní a rekondiční.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: www.zdravka-plzen.cz/
Facebook: http://www.facebook.com/pages/Střední-zd…006
Zaměření školy: Střední zdravotnická škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Laboratorní asistent

Masér sportovní a rekondiční

Zdravotnické lyceum

Zdravotnický asistent - večerní forma studia

Zdravotnický asistent - denní forma studia

Asistent zubního technika

Dny otevřených dveří

Den otevřených dveří na Střední zdravotnické škole se bude pro žáky 9. tříd a jejich rodiče konat dne 18. ledna 2016 od 14:30 - 17:30 v budově školy. Na setkání budou představeny studijní obory, průběh studia a specifické požadavky střední školy. Těšíme se na všechny zájemce.

Přijímací řízení

Dny otevřených dveří

Den otevřených dveří na Střední zdravotnické škole se bude pro žáky 9. tříd a jejich rodiče konat dne 18. ledna 2016 od 14:30 - 17:30 hodin v budově školy. Na setkání budou představeny studijní obory, průběh studia a specifické požadavky střední školy. Těšíme se na všechny zájemce.

Naše škola (stejně jako všechny SŠ Plzeňského kraje)  se zapojuje do pilotního ověřování organizace přijímacího řízení s využitím centrálně zadávaných testů (CJL, MAT) vyhlášeného MŠMT  =  budou se tedy opět konat PŘ z MAT a ČJL. K výsledkům přijímacího řízení se bude přihlížet v letošním roce z 50%.
Dalším předpokládaným kritériem bude stejně jako v předchozím období prospěch ze ZŠ. 

Termín podání přihlášky je do 15. března 2016.

POZOR: nový formulář přihlášky
Uchazeči používají k přihlášení formulář přihlášky stanovený MŠMT pro školní rok 2015/2016 zveřejněný na:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
 

Podrobné informace o škole

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická v Plzni již téměř půl století poskytuje kvalitní profesní zdravotnické vzdělání, které je vysoce žádané na trhu práce. Patříme mezi největší školy v Plzeňském kraji a mezi největší regionální zdravotnické školy v České Republice. V rámci odborné praxe spolupracujeme s většinou zdravotnických zařízení v regionu a s mnohými mimo něj. Našimi největšími partnery jsou Fakultní nemocnice Plzeň,  Privamed Plzeň, Městská charita, Dětské centrum a řada dalších státních i privátních zdravotnických zařízení. Disponujeme velmi dobrou materiální základnou – moderní odborné učebny vybavené audiovizuální technikou a množstvím specializovaných didaktických pomůcek, dokonale vybavené laboratoře přístrojovou technikou, učebny výpočetní techniky s internetovým připojením, přednášková místnost, elegantní studovna s velkým množstvím odborné literatury i beletrie. V prostorách školy jsou umístěny automaty pro občerstvení, telefonní automat a uzamykatelné skříňky pro potřeby studentů. Samozřejmostí je i možnost ubytování a stravování ve školní jídelně.

  • Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň, Karlovarská 99
  • Karlovarská 99, 323 17 Plzeň
  • tel.: 378 015 111
  • www.zdravka-plzen.cz/

Diskuze